Mjecečni arhivi: Studeni 2010.

Tečaj privlačnosti za vođe i menađere

U posljednja vremena konačno se otvorila začarana i dugo skrivana crna kutija koja nam govori o stanju investicijske klime u Hrvatskoj.

Stalno si postavljamo pitanje zašto nismo dovoljno privlačna destinacija za strani kapital, koji radije odabire one koji su bolji i jeftiniji. Premda smo cjenovno krajnje nekonkurentna zemlja, prije svega glede cijene rada, pogotovo poreznog opterećenja rada, ali i primjerice cijena ostalih proizvodnih inputa, a tržište rada nam je rigidno, važno je pozabaviti se onim još strašnijim.

Kultura zatiranja investicaija

Riječ je o kulturi investicijske klime. To je dakako širok pojam, pa ne treba generalizirati odgovornost. Koliko smo puta imali priliku saznati kako potencijalni investitori nisu bili dobro došli? To se pogotovo odnosi na lokalnu upravu. Bilo je raznih slučajeva iz kojih se jasno moglo shvatiti kako nema interesa za investicijski projekt, ili se nije ulagalo dovoljno truda da se investitora zainteresira, ili se nije ispunjavalo sve dogovorene uvjete nužne za realizaciju investicije, pa sve do ozbiljnih slučajeva prosvjedovanja lokalnog stanovništva protiv investicijskog projekta. Ne treba iznositi primjere, već će se svi odgovorni, ako su dovoljno iskreni, prepoznati pred savješću brojnih nezaposlenih građana koji traže posao. Mnogi projekti su na čekanju, a time radne sudbine brojnih građana ove zemlje.

Posla u Hrvatskoj nema ne zato što investitori ne žele doći, već zato što ih neki ljudi na razne načine tjeraju iz zemlje. Pritom su uvjereni da štite nacionalne interese od rasprodaje preostalog blaga, ili ne znaju da prema investitoru treba imati pro-aktivan pristup, ili kao pravi političari slušaju glas pobunjenog stanovništva o kojem im ovise karijere, ili jednostavno imaju dobre prezentacijske i komunikacijske vještine, ali Hrvatska jednostavno nema konkurentske prednosti.

Rad kao temeljna ljudska vrijednost

Rad je jedna od temeljnih ljudskih vrijednosti, kao uvjet stvaranja i razvoja društva. Protestanti to dobro znaju. Rad je prilika da svaki pojedinac koristi svoje talente u stvaralačke svrhe i tako se natječe s drugima i napreduje. Sasvim je jasno da u Hrvatskoj postoje oni kojima takva vrijednost nije važna, dok korupcija i dalje ostaje pravilo igre u mnogim slučajevima. Dodajmo tome i kulturu neplaćanja obveza kao i neplaćanja poreza. To je odraz mentaliteta sredine u kojoj živimo, a često nismo spremni biti dovoljno samokritični.

I dok ti isti, odgovorni za nisku zaposlenost u Hrvatskoj, čuvaju svoja radna mjesta, premda bi ih trebali prepustiti drugima, mnoga radna mjesta se u Hrvatskoj nisu otvorila, a mogla su se, da su neki ljudi pohađali tečaj privlačnosti. Na tom tečaju bi naučili kako biti susretljiv prema potencijalnim investitorima, kakvo poslovno okruženje i kakve konkurentske pogodnosti im ponuditi. Naučili bi se naravno osnovama pristojnosti i poštenja, te dakako, onom temeljnom – kako ne otjerati potencijalnog investitora.

© Za povratak na početak pritisnite INFO GLASilo KALVINa

Vječnost s Bogom

U ono vrijeme podignut će se Mihael, veliki knez anđeo, koji zaštićuje sinove tvojega naroda. Bit će vrijeme tjeskobe, kakve nije bilo nikada, otkako je naroda, do onoga vremena. Ali će se tvoj narod spasiti u ono vrijeme, svi, koji se nađu zapisani u knjizi. Mnogi od onih, koji spavaju u prahu zemaljskom, probudit će a se, jedni na život vječni, drugi na sramotu i prijekor vječni. Pobožni će sjati kao sjajno nebo, i oni, koji su mnoge privodili k pravednosti kao zvijezde u sve vjekove. Dn 12, 1-3

Moćne vojske babilonskoga kraljevstva došle su pred zidine Jeruzalema. Tijekom opsade, u sedmom stoljeću prije Krista, a za vrijeme judejskog kralja Joakima, u tri vojne, pokoriti će Božji narod i odvesti ga u Babilonsko ropstvo. Tada je razrušen Jeruzalem i hram, odneseni su sveti predmeti koji su služili za bogoštovlje. Među onima koji su odvedeni u ropstvo bio je i Daniel. Starozavjetni prorok, sluga Božji, autor knjige pod njegovim imenom.

Dok je boravio u sužanjstvu Bog će mu dati sposobnosti kojima će promicati slavu Božju i svjedočiti živoga Boga. Potrebno je uočiti kako prvi dio knjige opisuje različite situacije u kojima se ovaj Božji sluga našao, te načine na koje se Bog proslavljao kroz njegovo djelovanje. Od 7 do 12 poglavlja pronalazimo seriju viđenja koje je dobio. U njima su prikazane slike, za neke nemamo jasna i precizna tumačenja, ali krivo bi bilo zaključiti kako se ništa zbog toga ne može spoznati. Naime, mnoge su od tih poruka povezane s tzv. posljednjim vremenima. S posebnom se pozornošću usmjeravamo na dvanaesto poglavlje knjige Danielove tamo se po prvi puta jasno u Staromu zavjetu navještaju istine koje će postati trajni poticaj za vjeru i nadu kršćanima. Nastavi čitati

Pogled na vjersku tolerancije

Hrvatski je narod tijekom svoje povijesti težio progresivnim i naprednim idejama. Na žalost zbog političkih interesa, snage sile, te stranih plaćenika čija je centrala izvan naše domovine često puta su te želje bile nedostižan san.

Jedna je od takovih težnji izražena tijekom 16.stoljeća kada je nemali broj građana naše domovine prihvatio progresivni nauk reformacije. Na žalost oni koji su služili stranim interesima uspjeli su, početkom 17. stoljeća, u Hrvatskom parlamentu progurati vjersko jednoumlje i tako duhovno unazadili cjelu društvenu zajednicu.

Edikt o vjerskoj toleranciji

Tek je intervencijom bečkog dvora uvedena vjerska tolerancija. Edikt o vjerskoj toleranciji Josipa II. donošen je 25. listopad 1781., a tim su paktom djelomično vraćene vjerske slobode u Hrvatsku. Protestanti više nisu bili izvan zakona; proganjani i pod stalnom prijetnjom pljačke njihove imovine i haračenja mafije. Ovaj je čin predstavljao napredak jer je protestantizam tada već bio integrativni dio europske kulture. Iako su hagsburgovci bili neskloni vjerskim slobodama više nisu mogli braniti sve veći interes za tom religijom, te negirati činjenicu da je veliki dio Europe prihvatio vjerske reforme i protestantizam. Na žalost vjerska tolerancija, u Hrvatskoj, je bila isključivo dopuštena u okvirima etničkih manjina koje su se doseljavale (Njemci, Česi, Slovaci itd.) ili su bili autohtoni (Mađari). Često su puta protestantski vjernici (kalvini i luterani) bili maltretirani, šikanirani i segregirani tako da je Edikt postojao samo u formalnom ali vrlo malo u praktičnom smislu. Nastavi čitati

Kako vjera utječe na svijet?

Tijekom stoljeća kršćanska vjera se uplitala i pozitivno djelovala na događaje u svijetu. Zapadna civilizacija je prožeta kršćanstvom i njenom tradicijom, više no što možemo zamisliti. Ako želimo razumjeti europsku kulturu i umjetnost, moramo znati biblijsko svjedočenje i tradiciju Crkve. Postoje oblasti gdje između vjere i svijeta vlada određena napetost, koja može biti za obje strane dobro ali i izvor sukoba.

Povijesni osvrt

Vjera i svijet su usko povezani najviše u oblasti javne djelatnosti. U događaju biblijskog Izraela vjera i politika su usko povezani. Država i crkva  čine zapravo jednu cjelinu. Prava pobožnost po Bibliji ne crpi se iz pukog vršenja obreda, već prije svega socijalnom pravednošću. Poznavati Boga znači imati obzira prema svojem bližnjem. Kralj i svećenstvo snose zajedničku odgovornost, a zataje li, slijedi posljedica za čitav narod. Gubitkom političke samostalnosti Biblijskog Izraela, vjera postaje osobna, a politika se odvaja od religije.

Kršćani ulaze u svijet bez ikakvih političkih ambicija. Zadaća crkve je bila promijeniti svijet. Ali ne pomoću oružja i novca, već navještajem Radosne vijesti o oproštenju grijeha i kako savladati smrt. Za širenje evanđelja apostoli su sa zahvalnošću koristili mir, koji su osigurali Rimljani. Kasnije ih je rimska država progonila, jer su odbili štovati cara kao boga. Situacija se počela mijenjati od god 313 kada je rimska država priznala kršćanstvo. Tada kršćanstvo postaje jedina religija rimskog carstva. Mnogi su to slavili kao veliku pobjedu .Crkva je time dobila mogućnost da stvori svijet u kojem će se svatko  morati ponašati prema njenim načelima. Oni koji su bili proganjani, najednom su u kratkom roku postali progonitelji. Kult i tradicija pogana postupno su bili odbačeni. Crkva se uključila u veoma moćnu politiku i utjecala na  povijest ne samo navještajem Božje riječi, ali i snagom oružja, zakona i povratne diplomacije. Postala je nositeljica obrazovanja i kulture. Da bi mogla biti ne ovisna od države, prikupila je značajan imetak. Zlorabeći moć, u očima mnogih Crkva je diskriminirala, a to je dovelo do toga da su se pokrenule nove snage (reformacija). Tada je Crkva osim mnogo drugih promjena ostala i bez imetka. U prošlosti Crkva nije dozvolila slobodu mišljenja i htjela je imati sve pod kontrolom – što ljudi misle i rade. Današnji otpor i nezainteresiranost za Crkvu u punoj mjeri ovisi o tome kako se je odnosila i djelovala u prošlosti.

Kršćani su izrazito i pozitivno utjecali na svijet (naročito na evropsku i američku kulturu) poštujući život svakog ljudskog bića. Isusovo evanđelje odbacuje izravnu vezu između bolesti i čovjekove krivice. I bolesnog i nemoćnog čovjeka Bog ljubi i zato prioritet Crkve je pomoći bolesnima i siromašnima. Gradi bolnice, socijalne ustanove, brine  da se lakše dođe do obrazovanja i posvećuje se ljudima, koji su u krizi. Nekada je sva zdravstvena i socijalna skrb bila na plećima Crkve. Postepeno postaje samostalna, preuzima je država, a Crkva manje – više pomaže.

Stanje danas Nastavi čitati

Nada vječnog života

Kapi

“Bio je neki čovjek bogat; oblačio se u skerlet, u fini lan i gostio se sjajno svaki dan. Pred njegovim vratima ležao je jedan siromah po imenu Lazar sav u čirovima. Rado bi se bio on nasitio mrvicama, što su padale sa stola bogataševa. I psi su dolazili i lizali čirove njegove. Tada umrije siromah. On bi od anđela odnesen u krilo Abrahamovo. I bogataš umrije i bi pokopan. Kad u paklu usred muka svojih podiže oči svoje, vidje izdaleka Abrahama i u krilu njegovu Lazara. Tada povika: ‘Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara, neka umoči u vodu vrh prsta svojega i rashladi moj jezik; jer trpim veliku muku u ovom plamenu.” Abraham reče: ‘Sjeti se, sinko, tebi je u životu tvojemu bilo dobro, a Lazaru zlo. Sad se on ovdje tješi, a ti se mučiš. Povrh svega toga zja među nama i vama širok jaz, tako da ni jedan ne moje odavde k vama prijeći, i ni jedan odatle ovamo doći, i ako bi htio.'” Luka 16, 19-26

Ovaj je dio nauka Gospodina Isusa Krista toliko intrigantan koliko i slikovit. U njemu Gospodin daje pouku o vječnom životu na primjeru, koji je jasan i razumljiv svim ljudima, za sva vremena.

Kroz prispodobu o dva čovjeka jednog koji traži utjehu u materijalnom i prolaznom, a drugoga, koji nema takovu utjehu, nego vjeru u Boga daje se nadvremenska i vječna poruka. Progovara kako život, koji se živi ne treba biti prožet željom za materijalnom ovisnošću te brigom da se ima što više. Materijalistički pristup životu, koji se očituje u težnji da se kroz materijalno i prolazno ispunjava temeljena svrha i smisao života duboko je u suprotnosti sa evanđeoskim naučavanjem. Ipak, tu treba biti oprezan. Bogatsvo, samo po sebi, nije zlo. Težnja da se u tomu traži smisao i svrha života te ovisnost o materijalnom je moderni oblik idolopoklonstva. Nastavi čitati