reformacija

This category contains 46 posts

Sedam najpoznatijih reformatora

Martin Luther (1483. – 1546.), evangelik Luthera se smatra utemeljiteljem njemačke reformacije. Tijekom proučavanja spisa apostola Pavla i sv. Augustina iz Hipa došao je do zaključka da osoba može biti spašena samo po milosti Boga, vjerom, neovisno od dobrih djela ili religijskih obreda. Lutherovi spisi uključuju; O kršćanskoj slobodi (1519.), Babilonsko sužanjstvo Crkve (1520.), Kršćanskom … Nastavi čitati

Krstjani: Predreformacijski pokret

Reformacijski kršćanski pokret ‒ koji je ostavio dubokoga traga na razvoju kršćanske religioznosti ‒ svoje oživotvorenje zahvaljuje i predreformacijskim pojedincima i pokretima koji nisu zaobišli ni hrvatska područja. Prema prihvaćenom mišljenju, među reformacijskim teolozima, tijekom povijesti postojali su pojedinci i pokreti koji su se odupirali prevladavajućoj kristijaniziranoj poganskoj religioznosti. Taj je oblik religioznosti služio održavanju … Nastavi čitati

Reformacija na tlu Hrvatske

Reformacija, luteranizam, u hrvatske krajeve dolazi iz smjera Kranjske, Koruške, Ugarske i Njemačke te iz Venecije i Trsta. Iz Ugarske, na područje istočne Slavonije te u manjoj mjeri u Međimurje i Zagreb, širio se kalvinizam. Prije nego što navedem glavna središta u kojima se širio reformacijski nauk u Hrvatskoj, valja naglasiti da su Bijeloj Kranjskoj … Nastavi čitati

Crkva Škotske

Boraveći prvi puta u Škotskoj 2009. ostao sam impresioniran zajednicom vjernika koja okuplja otprilike trećinu pučanstva ove zemlje – Crkvom Škotske (Church of Scotland). Doduše, Crkva ima samo 400 000 punopravnih članova, ali još više od 1 300 000 Škota smatra se na određeni način povezanima s Crkvom. Ukupno ima 800 svećenika u cijeloj zemlji … Nastavi čitati

Reformacija i društvo

Reformacija je na početku bila samo pokušaj jednostavnijeg bogoslužja, prema naputcima savjesti i okretanje unutarnjem životu, ali nije moglo na tome ostati, na kraju je postala reforma društva i političke situacije Europe. Srednjovjekovna je crkva imala mnogo posjeda i novca i kad su ove crkve postale protestantske pojavilo se pitanje što s tim bogatstvom. Trebaju … Nastavi čitati

Karakter anglikanske reformacije

Engleska crkva i narod odvojili su se od srednjovjekovne papinske crkve pod okolnostima koje su toliko čudne da ih se ne može svrstavati pod reformaciju ili im se ne može naći ništa zajedničko s pokretima u Francuskoj i Njemačkoj. Za vrijeme Herika VIII. Engleska crkva se odvojila od papinstva i imala je vrlo malo poveznica … Nastavi čitati

Reformacijski ekumenizam

Ekumenizam je pokret među kršćanima oko kojega postoje različiti, ponekad oprječni, stavovi i nastojanja. Neki mu pristupaju sa oduševljenjem, drugi ga sa prijezirom odbacuju, a treći jednostavno nisu sigurni što o tome misliti. Jedni bi da budu nad svima, drugi da se prvi prvo njima pridruže, a treći bi da sami sebi budu autoritet. Zbrka … Nastavi čitati

Lutherova ruža

Ponekad se na: slikama, štitovima, germanskim gradskim pečatima, okovratnicima ili Luteranskim crkvama može vidjeti znak koji se veže za reformatora Martina Luthera (+ 1546.). Pojedini će luterani sa ponosom isticati amblem, a mi ćemo pojasniti njegovo – evanđeosko – značenje. Luther je osmislio znak ne bi li sa lakoćom pojasnio temeljne poruke Evanđelja i svoga … Nastavi čitati

Kalvinov nauk o molitvi

Razlike i različite Crkve

U kršćanstvu su se postepeno iskristalizirale tri samostalne tradicije: rimsko-katolička, pravoslavna i reformacijska. Sve predstavljaju osnovne i ravnopravne modele kršćanskog života, koje su se tijekom povijesti razvijale. U osnovnim stvarima se slažu, podudaraju, zato što proizlaze iz istih korijena biblijskog svjedočanstva o Isusu Kristu. U nekojim važnim dijelovima se ipak razlikuju, jer se na razne … Nastavi čitati

Što je to brak?

Nedavni je jedna tvrtka za proizvodnju pametnih telefona, u želji da približi svoj proizvod što većem broju ljudi, osmislila slogan koji, otprilike, glasi ovako: Mobitel kao životni suputnik! U želji približavanja ideja i prodaje proizvod nameće se poznata poruka sa potpuno drugim značenjem. Iako se čini modernim, pa samim time, inovativnim zapravo je to prastara … Nastavi čitati

Homoseksualizam i reformacija

Sekularno – liberalni totalitaristi, u posljednje vrijeme, dosljedno i vrlo strastveno promiču antičku poganštinu dajući joj epitete modernog i društveno prihvatljivog. Tvrde oni od nedavno, i reformacijskim kršćanima prihvatljivoga ponašanja. Nasilno i vrlo agresivno nasrću, uglavnom preko medija i politike, na sve one koji ne žele slijediti njihov način razmišljanja stigmatizirajući ih različitim njima razumljivim … Nastavi čitati

Ženeva: Muzej reformacije

U Ženevi, gradu kalvinske reformacije, nalazi se Musée international de la Réforme (Međunarodni muzej reformacije). Još su u 19. stoljeću povjesničari započeli skupljati dokumente i predmete koji će biti predstavljeni u muzeju. Godine 1959. pastor Reformirane Crkve Max Dominicé uz pomoć vjernika i donacijama Prezbiterijanske Crkve SAD, započinje raditi na projektu koji je dovršen 2000. … Nastavi čitati

Reformacijska obmana ili obnova?!

Naputak iz Rima je poslan po njemačkim pokrajinama. Potrebno je skupiti novac za obnovu bazilike Svetog Petra. Velebna je to građevina koja može primiti čak šezdeset tisuća ljudi, a održavanje je skupo. Emisar je Johann Tetzel, inkvizitor i dominikanski propovjednik, poznat po sloganu: “Kad novčić u košaricu upadne, duša iz čistilišta u nebo ode!”. Metoda … Nastavi čitati

Začeci totalitarizma

Svake se godine u naprednim zemljama Europske unije 23. kolovoz obilježava kao Dan prisjećanja na pogubnost totalitarizama koji su ostavili traga na cijelomu čovječanstvu. To su: fašizam, nacizam i komunizam. Ove su ideologije uzrokovale smrt više milijuna ljudi, zbog toga se je potrebno prisjećati i podsjećati kako su svi oblici jednoumlja u suprotnosti sa vjerom … Nastavi čitati

Reformatorski otpor nacizmu

Negativne posljedice koje je ostavila Nacionalna socijalistička radnička partija Njemačke (njem. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, eng. The National Socialist German Workers’ Party) bile su strašne i osjetile se u cijeloj Europi ali i svijetu. Totalitarna ideologija je sve aspekte čovjeka htjela staviti pod kontrolu državne, antikršćanske, diktature. Mnogi njemački reformatori odlučili su pružiti otpor režimu koji … Nastavi čitati

Spomen na Isusa Krista

Tijekom posljednje večere koju je ima sa svojim učenicima Gospodin Isus Krist je ustanovio sakrament Večere Gospodnje. Kanonska Evanđelja donose zapise o tomu značajnom događaju: Mt 20,20-30. Mk 14, 22-26. Lk 22,14-20. Isus je naložio svojim učenicima da održavaju ovaj sveti čin – sakrament njemu u spomen rekavši: «Ovo činite meni na spomen!» Lk 22,19c. … Nastavi čitati

Kakav je Isus Krist

Reformacijski nauk jasno naučava o tomu tko je, kakav je i kakav je bio Gospodin Isus Krist pa je na tragu iznesenoga potrebno uočiti sljedeće iz vjeroispovijedanja Reformirane crkve. Krist je istinski Bog: Vjerujemo i naučavamo da je Sin Božji, naš Gospodin Isus Krist, od vječnosti predodređen i postavljen od Oca da bude Spasitelj svijeta. … Nastavi čitati

Reformacija u Švicarskoj

Najznačajnija je osoba početka reformacije u Švicarskoj bio Huldrych Zwingli (pregled njegova života je u rubrici biografije). Reformacija započinje pod vodstvom i nadahnućem Boga, a reformator je vjerovao kako je ono što čini u skladu s planom koji je imao Bog. Sve je započelo polako s duhovnim promjenama koje su se dogodile u njemu i … Nastavi čitati

Predestinacija ili izbor Božji

Često se kalvinizmu pripisuje fatalistički pristup spasenju. Kalvinski su ali i svi istinski reformatori naučavali nauk Svetoga pisma, stoga oni koji napadaju kalvinski nauk napadaju Boga te zavode priproste na put propasti. U nastavku iz Vjeroispovijedi (II HV X) iznosimo dio nauka po pitanju predestinacije ili predodređenja.

Čovjekova sloboda

O ljudskoj slobodnoj volji i njegovoj sposobnosti ima puno nesuglasica koje su prouzročile mnoge sukobe u Crkvi, naučavamo da treba promotriti trostruko stanje čovjeka. Postoji stanje čovjeka prije njegova pada, naime, bio je pravedan i slobodan, mogao je ostati u dobroti ili se prikloniti zlu. Međutim, on se priklonio zlu i tako uzrokovao da sam … Nastavi čitati

Nauk reformatora

Naučavanje je reformatora izraženo u više temeljnih dokumenata i vjerovanja. Ta vjerovanja, vjeroispovijedi i zaključci su mjerodavni za određivanje nauka reforamacije. Za reformirane je teologe Sveto pismo vrhovni autoritet nauke, morala, prakse i Bogoštovlja Crkve. Biblija je Božja riječ i Objava Boga čovjeku. Kroz Sveto pismo upoznajemo Istinu te činjenice koje je Bog htio obznaniti. … Nastavi čitati

Revolucija ili reformacija

Često se puta može čuti i pročitati kako je reformacija bila oblik revolucije te je krenula u borbu protiv postojećih struktura kršćanstva u namjeri da ih u korijenu uništi. Kao mnoge obmane ova je preživjela zbog propagande i stvaranja iskrivljenih predodžbi, kojima su posebno predani bukači i agitatori. Dakle, revolucija podrazumijeva radikalnu promjenu društva izvedenu … Nastavi čitati

Narav čovjeka i bit Boga

Sveto pismo progovara o različitim aspektima čovjekove prirod te njegovom odnosu s Bogom, i bližnjemu. Narav čovjeka i posljedice njegove odluke direktno su povezane sa svim dijelovima života.  Stoga je potrebno uočiti kakova je narav čovjeka jer je sagledavanje problema put u njegovo rješavanje.

Hugenoti: Kalvinski mučenici

Hugenoti su pobožni i Bogu predani kršćani koji su bili žestoko progonjeni zbog vjere. Njihovi progonitelji su ih mrzili zato što su odbacili: kumiropoklonstvo odnosno klanjanje kipovima, ljubljenje slika i religijskih predmeta. Posebno su im zamjerali; što su odbacili kult ličnosti, rimski imperijalizma, religijski totalitarizma i despotizam, ljubljenje dijelova mrtvih ljudi, te iskreno bogoljublje i … Nastavi čitati

Stvaranje, anđeli, đavao i čovjek

Iz vjeroispovijedanja Crkve izdvajamo o stvaranju svega, anđelima, đavlu i čovjeku. Dobri je i Svemogući Bog stvorio sve, vidljivo i nevidljivo svojom vječnom Riječju i održava ih svojim suvječnim Duhom kao što je i David svjedočeći rekao,”Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.” Ps 33,6. Sveto pismo uči da sve … Nastavi čitati

Božja providnost

Vjerujemo kako sve nebeske i zemaljske stvari, kao i sva stvorenja, održava i upravlja providnost mudroga, vječnoga i svemogućega Boga. Kralja David svjedoči i kaže, “Uzvišen je Gospod nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospodin, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?” U psalmima je zapisano … Nastavi čitati

Posrednik između Boga i čovjeka

Naučavamo da jedino se jedino istinskom Bogu treba klanjati i štovati. Tu čast ne dajemo nikome drugome, kao što nam je i sam Gospodin zapovjedio, “Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!“ Mt 4,10. Svi su proroci jednako ustali protiv izraelskoga naroda kada god su obožavali tuđe bogove, a ne jedinoga pravoga Boga. … Nastavi čitati

Kalvinov nauk

U svom je nauku reformator Jean Calvin (Kalvin) ujedinio te izbalansirao biblijski nauk u smislenu i sustavno razrađenu cjelinu. Ono što je danas poznato pod terminom kalvinizam u mnogim djelovima se razlikuje od onoga što je Jean Calvin (Kalvin) stvarno naučavao. Nauk predestinacije nije kod njega toliko izražena koliko je izražena danas u nekim teološkim … Nastavi čitati

Idolopoklonstvo

Budući je Bog Duh u svojoj biti, nevidljiv i nesaglediv, svakako da ga ne možemo predstaviti niti jednom slikom ili prikazom. Stoga možemo na temelju Svetog pisma reći da su slike Boga laž. Stoga odbacujemo ne samo poganske idole nego i slike kršćana. Premda je Krist uzeo na sebe ljudsku narav, ipak nije to činio … Nastavi čitati

Kalvinizam: Reformirani nauk

Naučavanje je Reformirane crkve izraženo u više temeljnih dokumenata i vjerovanja. Ta vjerovanja, vjeroispovijedi i zaključci su mjerodavni za određivanje nauka Reformirane crkve, no ipak treba uočiti sljedeće. Za reformirane teologe Sveto pismo je vrhovni autoritet nauke, morala, prakse i bogoštovlja crkve. Biblija je Božja riječ i Objava Boga čovjeku. Kroz Sveto pismo upoznajemo Istinu … Nastavi čitati

Kulturološki utjecaj reformacije

U 16. stoljeću je počeo razvoj ideje o stvaranju moderne države. To je značilo neovisnost određenog teritorija, stanovništva i vlasti u odnosu na papinski autoritet koji se smatrao suverenim, iznad svake druge vlasti. Država je značila odvajanje nacionalnog suvereniteta od vlasti papinstva. Konfesionalni sukobi su bili odraz podjela među kršćanima u nekim društvima. Država je … Nastavi čitati

Pogled na reformatorski pokret

Zamah vjerskim reforama velikog obima započeo je, potpuno neplanirano, svećenik i doktor teologije koji je dobronamjerno htio započeti raspravu o potrebnim reforma institucije kojoj je pripadao. Martin Luther je 31. listopada 1517. godine, na tada uobičajen način, iznio stavove sažete u 95 teza, na vratima župne zgrade u Wittenbergu. Nova uvjerenja koja je propovijedao brzo … Nastavi čitati

Duhovni poticaji reformacije

Reformacija je vjerski i društveni pokret koji je otpočeo u zapadnoj Europi tijekom 16. stoljeća. Donijela je duhovne i društvene promjene, te je došlo do strukturiranja tri crkve europske reformacije: Reformirane, Evangeličke i Anglikanske, te novog pravca u misli poznatog kao protestantska teologija. Europska je reformacija poticala primjenu izvornih načela vjere i prakse kršćanstva, to … Nastavi čitati

Bog, tko je i kakav je?

Reformatorski nauk jasno stoji na tradicionalnim kršćanskim stajalištima o Bogu. Ovaj dio vjeroispovijedanja govori o tomu. Bog je jedan Vjerujemo i naučavamo da je Bog jedan u svojoj biti ili suštini, samopostojeći, svedostatan, nevidljiv, nematerijalan, beskrajan, vječan, Stvoritelj svega vidljivoga i nevidljivoga, najuzvišenije dobro, oživljava i održava sve, svemoguć i nadnaravno mudar, milostiv i milosrdan, … Nastavi čitati

Protestantizam u Zagrebu

Još se i danas iznose stavovi kako protestantizam nije bio prihvaćeno od ljudi na našim područjima. Istina je kako reformacija zbog djelovanja stranih plaćenika, čije su centrale izvan naše domovine, nije pustila dublje korijene u Hrvatskoj. Istina je kako su oni različitim obmanama, ucjenama i pranjem mozga protestantske vjernike protjerivali, segregirali i zlostavljali. Stoga donosimo … Nastavi čitati

Isusovi učenici: Kristovi mučenici!

Kada se slikovito želi prikazati; vjerska ili politička mržnja, nesnošljivost i nasilje, jednoumno izražavanje i ponašanje spominje se Bartolomejska noć. Ona je paradigma vjerskog genocida reformiranih kršćana tj. kalvina ili kako su ih u Francuskoj zvali hugenoti. To je događaj koji je donio progon i pomor velike skupine ljudi zbog toga što su ispovijedali vjeru … Nastavi čitati

Biblija i tradicija

Današnje vrijeme, između ostaloga, poznato je i po relativiziranju svega, svatko se smatra pozvanim iznosit mišljenje o svemu pa čak i o onomu u što nije upućen. Tako ponašanje dovodi do duhovnog nereda koje posebno šire priučeni propovjednici. Stoga je bitno znati kako se odnositi prema tumačenju i razumijevanju Svetoga pisma, to ne umanjuje činjenicu … Nastavi čitati

Temelj Kalvinova nauka

Oko pojedinih ljudi uvijek se javljaju oprječna mišljenja, ponekad njihovom ali mnogo puta i tuđom krivicom. Jedan oko kojega je puno neistine napisano, ali daleko više izgovoreno, je poznati reformator francuskog porijekla. On je najveći dio svog života posvetio pastoralno-teloškom djelovanju u Ženevi. Rođen je 10. srpnja 1509, a zvao se je Jean Calvin. Samo … Nastavi čitati

Reformatori i Biblija

Reformatori su Bibliji dali novo značenje koje su otkrili. Bog im je progovorio kroz svoju riječ. Bog osobne naravi, Bog koji ih je stvorio i otkupio te im kroz Bibliju pokazao svoju moć i voljnost spašavanja.   Stil im je Biblije bio malo neobičan. Proučavajući su došli do dijelova koji su bili razumljiviji i pomoću … Nastavi čitati

Biblija: Istinita Riječ Božja

“Vjerujemo i priznajemo da su kanonske knjige svetih proroka i apostola, kako u Starom, tako i u Novom zavjetu, istinita Riječ Božja, koja sama po sebi ima vrhovni autoritet, koja ne potiče od ljudi jer je sam Bog govorio patrijarsima, prorocima, apostolima, a još i danas nam govori kroz Sveto pismo. U ovom Svetom pismu … Nastavi čitati

Pet točki kalvinizma

Pet točki kalvinizma (skr. eng. TULIP – hrv. tulipan) Potpuna grješnost (engl. Total Depravity) Zbog grješnosti čovjek nije u stanju vjerovati evanđelju svojim snagama. Grješnik je mrtav, slijep i gluh na Božje stvari, njegovo je srce nepostojano i potpuno pokvareno. Njegova volja nije slobodna, vezana je zlom, on neće – doista ne može – izabrati … Nastavi čitati

Stara religija i protestantizam

On što uzburkava srca ljudi je želja da se približe Bogu, osjete zajedništvo s Bogom koji im se otkrio kroz opraštajuću slavu u životu i djelu Isusa Krista. Ljudi koji su pod stvarnim utjecajem velikog religijskog buđenja, koji su u vrtlogu oživljavajućeg pokreta, moraju osjetiti vapaj, i ništa ih ne može uznemiriti nego zapreke koji … Nastavi čitati

Kalvinizam u Hrvatskoj

Koliko je tragova protestantizam ostavio u kulturi prostora današnje Hrvatske? Gledajući unazad, sa sigurnošću možemo zaključiti kako se demografska slika ovih prostora znatno promijenila kao posljedica turbulencija koje su bile prisutne i u drugim dijelovima Europe. Ipak, svaka kultura u ozračju demokracije, koje je konačno došlo i na ove prostore, teži održanju sjećanja na svoju … Nastavi čitati

Protestantska pobožnost

Pobožnost je stanje duha i način kako osoba, koja je vjernik, ostvaruje svoju vjeru u životu. Različite kršćanske tradicije razvijale su, ali to čine i danas, pristupe kako onostrano približiti čovjeku. Namjera je ovim člankom, iz ugla tradicionalnog europskog protestantizam, naznačiti temelje pobožnosti. Iako tradicionalne protestantske crkve: reformirana-prezbiterijanska (kalvini), evangelici (luterani), i anglikanci (episkoplani) čine … Nastavi čitati

Kalvinizam

Pojam kalvinizam označava kršćanski nauk Jeana Calvina (Kalvina) koji je postavio temelje sustava doktrine i prakse temeljenog na Svetomu pismu i kršćanskoj tradiciji. Kalvinizam se u europskom okružju naziva reformirana teologija, dok je za njega svojstven prezbiterijanizam kao sustav crkvene uprave. Temelji su kalvinskog nauka sažeti u riječima atanazijevog vjerovanja: “Mi se klanjam jednom Bogu … Nastavi čitati

WEB PAGE TRANSLATOR

arhiva