Impressum

KlupaReformacija.net donosi više tematskih sadržaja: Biblija i duhovnost, reformacija, društveni obzori, vijesti, ogledi-pogledi, duhovna poezija i video, biografije, prezentacija slika, fotografije i fotoilutstracije.

Portal afirmira vrijednosti i stavove (duhovne i društvene) koje je donijela reformacija te se osvrće na činjenice, informacije i vijesti koje su povezane sa društvom današnjice. Portal promiče cjelovitost čovjeka kao duhovnog i društvenog bića stvorenoga da vjeruje i gradi bolji svijet te izgradnju demokratskog društva temeljno na kršćanskim zasadama, odnosno: bogoljublje, domoljublje i čovjekoljublje.

Protivimo se svim oblicima totalitarizama, a posebno: (neo)inkviziciji, (neo)fašizmu, (neo)nacizmu, (neo)marskizmu i (neo)komunizmu. Ne podržavamo ideološke obmane, a posebno one koje šire netrpeljivost ili iskrivljene predodžbe prema vjeri i vjernicima te ih žele segregirati, difamirati ili isključiti iz društvenih tijekova, a posebno podvlačimo: ksenofobiju, rasizam, antisemitizam, seksizam, šovinizam, militantni ateizam, sektaški sekularizam, ljevičarski i desničarski ekstremizam itd. Zagovaramo brak (zajednicu jednog muškarca i jedne žene) kao temeljnu ćeliju i budućnost društva te promicanje i zaštitu takovih odnosa u društvu.

Počeci portala su 25. studenog 2005. kada je počeo djelovati na blog.hr kao Info glasilo. Dana 13. veljače 2010. je postavljen na platformu wordpress.com, od tada su nekoliko puta vršena poboljšanja kako u izgledu tako u funkcionalnosti i sadržaju, a to će se i dalje nastaviti. Ažurira se redovito na mjesečnom nivou, a djeluje na  nekomercijalnim osnovama.

© Materijali su zaštićeni, moguće ih je koristiti uz dopuštenje uredništva odnosno navod izvora (www.reformacija.net i direktna poveznica na članak). Komentare, prijedloge i pitanja možete dostaviti na:

Portal REFORMACIJA

reformacija.net@gmail.com

GSM: 099 4810 696

http://www.reformacija.net

ISSN 1848-5804

– Suradnici –

Branimir Bučanović (urednik, fotografija i fotoilustracije)

Lenke & Jožef Arpaši

Zdenka Pagač

Jiri Gruber

Višnja Seifert – Bučanović

Ferida K. Jurilj

David Moore

© reformacija.net

Plitvice, HRvatska

Komentari su isključeni.

arhiva