Leuenberg: Potvrda jedinstva različitosti

Leuenberg konkordij

Zajednica protestantskih Crkava Europe (ZPCE) ove godine proslavlja četrdesetu godišnjicu (1973-2013.) Leuenbergškog konkordija (LK).

Dana 16. ožujka 1973. Crkve reformacije (Reformirana i Evangelička) potpisale su, u Švicarskom konferencijskom centru Leuenberg, LK kojim je postavljena platforma zajedništva u: teološkom, eklezijalnom i pastoralnom području.

Konkordij, ujedno, daje temelje usaglašavanja po spornim teološkim pitanjima. LK, također, postavlja temelje zajedništva oko «Stola Gospodnjeg» i «Propovjedaonice». To znači da su službenici Crkva ravnopravni i priznati te mogu služiti, u drugoj Crkvi, a vjernici smiju primati Večeru Gospodnju kod drugih, te se poštuju različitosti.

Iako su identitetski i teološki Crkve reformacije vrlo slične, nisu organizacijski ujedinjene, a postoje i teološke razlike. Crkve reformacije su stoljećima djelovale zajednički, tamo gdje je to bilo moguće, a LK je postavio temelje buduće suradnje i djelovanja, te ponudio načela istinskih ekumenskih nastojana kršćana. Dakle; djelovanja unutar kršćanskih tradicija koje poštuje različitosti te nalaze modele suradnje i zajedništva.

LK nije obvezujući za nacionalne Sinode Crkava, one samostalno donose odluke u pitanjima koje se tiču njihova djelokruga. Crkve reformacije odbacuju sve oblike političko religijskog centralizma, totalitarizma, i kulta ličnosti pa tako primjena na nacionalnom nivou može otpočeti samo tamo i samo ako se kroz proces: molitve, razgovora i usaglašavanja uvidi važnost i potreba primjene istoga.

© reformacija.net