reformacija

Nauk reformatora

Naučavanje je reformatora izraženo u više temeljnih dokumenata i vjerovanja. Ta vjerovanja, vjeroispovijedi i zaključci su mjerodavni za određivanje nauka reforamacije. Za reformirane je teologe Sveto pismo vrhovni autoritet nauke, morala, prakse i Bogoštovlja Crkve. Biblija je Božja riječ i Objava Boga čovjeku. Kroz Sveto pismo upoznajemo Istinu te činjenice koje je Bog htio obznaniti.… Continue reading Nauk reformatora

reformacija

Revolucija ili reformacija

Često se puta može čuti i pročitati kako je reformacija bila oblik revolucije te je krenula u borbu protiv postojećih struktura kršćanstva u namjeri da ih u korijenu uništi. Kao mnoge obmane ova je preživjela zbog propagande i stvaranja iskrivljenih predodžbi, kojima su posebno predani bukači i agitatori. Dakle, revolucija podrazumijeva radikalnu promjenu društva izvedenu… Continue reading Revolucija ili reformacija

reformacija

Narav čovjeka i bit Boga

Sveto pismo progovara o različitim aspektima čovjekove prirod te njegovom odnosu s Bogom, i bližnjemu. Narav čovjeka i posljedice njegove odluke direktno su povezane sa svim dijelovima života.  Stoga je potrebno uočiti kakova je narav čovjeka jer je sagledavanje problema put u njegovo rješavanje. Iz vjeroispovijedanja Crkve «U početku je čovjek stvoren na sliku Božju… Continue reading Narav čovjeka i bit Boga

reformacija

Hugenoti: Kalvinski mučenici

Hugenoti su pobožni i Bogu predani kršćani koji su bili žestoko progonjeni zbog vjere. Njihovi progonitelji su ih mrzili zato što su odbacili: kumiropoklonstvo odnosno klanjanje kipovima, ljubljenje slika i religijskih predmeta. Posebno su im zamjerali; što su odbacili kult ličnosti, rimski imperijalizma, religijski totalitarizma i despotizam, ljubljenje dijelova mrtvih ljudi, te iskreno bogoljublje i… Continue reading Hugenoti: Kalvinski mučenici

reformacija

Stvaranje, anđeli, đavao i čovjek

Iz vjeroispovijedanja Crkve izdvajamo o stvaranju svega, anđelima, đavlu i čovjeku. Dobri je i Svemogući Bog stvorio sve, vidljivo i nevidljivo svojom vječnom Riječju i održava ih svojim suvječnim Duhom kao što je i David svjedočeći rekao,"Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova." Ps 33,6. Sveto pismo uči da sve… Continue reading Stvaranje, anđeli, đavao i čovjek

reformacija

Kalvinizam: Reformirani nauk

Naučavanje je Reformirane crkve izraženo u više temeljnih dokumenata i vjerovanja. Ta vjerovanja, vjeroispovijedi i zaključci su mjerodavni za određivanje nauka Reformirane crkve, no ipak treba uočiti sljedeće. Za reformirane teologe Sveto pismo je vrhovni autoritet nauke, morala, prakse i bogoštovlja crkve. Biblija je Božja riječ i Objava Boga čovjeku. Kroz Sveto pismo upoznajemo Istinu… Continue reading Kalvinizam: Reformirani nauk

reformacija

Kulturološki utjecaj reformacije

U 16. stoljeću je počeo razvoj ideje o stvaranju moderne države. To je značilo neovisnost određenog teritorija, stanovništva i vlasti u odnosu na papinski autoritet koji se smatrao suverenim, iznad svake druge vlasti. Država je značila odvajanje nacionalnog suvereniteta od vlasti papinstva. Konfesionalni sukobi su bili odraz podjela među kršćanima u nekim društvima. Država je… Continue reading Kulturološki utjecaj reformacije

reformacija

Pogled na reformatorski pokret

Zamah vjerskim reforama velikog obima započeo je, potpuno neplanirano, svećenik i doktor teologije koji je dobronamjerno htio započeti raspravu o potrebnim reforma institucije kojoj je pripadao. Martin Luther je 31. listopada 1517. godine, na tada uobičajen način, iznio stavove sažete u 95 teza, na vratima župne zgrade u Wittenbergu. Nova uvjerenja koja je propovijedao brzo… Continue reading Pogled na reformatorski pokret