Liberali potkopavaju luteranizam

Skupina liberala pod maskom modernog koja ima sekularno-ateističku agendu, predanih promicanju poganizma, perverzije, izvrtanju religijskih istina, desakraciji svetopisamskog i luteranskog nauka ušuljala se u Crkvu. Oni su dobili, nakon dugogodišnjeg pozadinskog i podmuklog djelovanja, povjerenje nekolicine svećenika te doveli do raskola i nereda unutar Evangeličke (luteranske) Crkve, ta se ideologija širi i na ostatke ostataka balkanskog luteranizma.

Kako bi očuvali vjerski identitet jedan je dio vjernika Evangeličke (luteranske) Crkve Amerike (ELCA) ustrojio zajednicu koja nosi naziv Sjevernoamerička luteranska crkva (SALC), drugi dio je ostao u ELCA-e te nastoji očuvati lutherovu baštinu. Ustrojavanje je SALC-e održano 27. kolovoza 2009. u Grove Cityju, u državi Ohio u SAD-u. SALCA nudi društvu nadu utemeljenu na kršćanskim vrijednostima. Trenutno ujedinjuje više od četiristo Crkvenih općina što je porast od ustrojavanja za više od dvjesto zajednica vjernika.

SALC-a je ustrojen zbog velikog nezadovoljstva koje vlada među vjernicima i pastoralnim službenicima jer je na Općoj sinodi 2009. odobreno nakon dugogodišnjeg lobiranja liberala da se svećenici i svećenice homoseksulane orijentacije smiju ženiti i udavati te obavljati pastoralnu službu u Crkvi. Luteranima je ova odluka, kao i niz prijašnjih, bila povod zaključku kako je ELCA odstupila od luteranskog nauka te napravila nedopustive kompromise u području ćudoređa i nauka.

Prema izjavama predstavnika SALC-e, Crkva će se držati Svetog pisma kao konačnog autoriteta po pitanju vjere i morala te će predano slijediti vjeroispovijed Evangeličke Crkve. SALC-a ne podržava restrikciju ordinacije žena. Oni će, kao većina reformacijski vjernika nastaviti praksu njihove pune afirmacije u Crkvi.

Reformator Martin Luther, po kojemu se često Crkva i naziva, o pitanju homofilije iznosi sljedeće stajalište: «Osobno ne uživam u razmatranju ovog odjeljka (Postanka 19,4-5), jer su njemačke uši nedužne i neuprljane ovim strašnim izopačenostima. Ova sramota, kao i drugi grijesi, ušuljala se preko nevjernih vojnika i trgovaca, a većina je nesvjesna onoga što se događa u tajnosti. Kartuzijanski redovnici zaslužuju mržnju jer su oni prvi donijeli ovo strašno onečišćenje u Njemačku iz samostana u Italiji.»

Postavljajući temelje luteranskog nauka glede problema zaključuje: «Gnusna djela ljudi Sodome, koji su otišli od naravne sklonosti žudnje muškarca prema ženi koje je ustanovljeno u prirodi po Bogu, očituje se u željama suprotnim prirodi. Odakle dolazi ova perverzija? Neupitno od Sotone, koji nakon što je odveo ljude od straha Gospodnjega tako snažno potiskuje prirodnu želju i raspaljuje onu koja je suprotna naravi.» (Lutherovi sabrani radovi, Tom III.) (B.B.)

© reformacija.net