Strasbourg: Sud zabranio diskriminaciju vjernika

Europski sud za ljudska prava je zaključio (temeljem Članka 9. Europske konvencije o ljudskim pravima) kako protivno Zakonu kompanija British Airways (BA) provodi diskriminaciju kršćanskih vjernika. U obrazloženju je istaknuo kako se mora omogućiti sloboda vjeroispovijedi pod uvjetom da ta sloboda ne narušava slobodu drugih.

Zaposlenica BA, gđa. Nadia Eweida (60), pokrenula je spor zbog toga što je bila diskriminirana glede vjere i nije smjela nositi svoj vjerski simbol (križ).  Vlada Ujedinjenog Kraljevstva (UK) mora isplatiti 2000 EU odštete te 30000 EU sudskih troškova.

Premijer David Cameron je pokazao zadovoljstvo «što je sud potvrdio slobodu nošenja vjerskih simbola na radnom mjestu» , dodajući, «nitko ne treba trpjeti diskriminaciju zbog vjerskih uvjerenja».

Četvoro zaposlenika je podnijelo tužbu protiv UK-a zato što nije zaštitila njihovo pravo na slobodu vjeroispovijedi. Oni su bili šikanirani, i diskriminirani od strane poslodavca, a Sud UK-a je tvrdio kako je to problem posloprimca i poslodavca.

UK-o (podatci iz 2011.) je zemlja u kojoj kršćani čine 68,5 posto pučanstva (anglikanaci, prezbiterijanaci, metodisti, rimokatolici, te u manjim brojkama ostali kršćani), sljedbenika islama je 4,4 posto, hinduista 1,3 posto, sika 0,7 posto, židova 0,4 posto, budista 0,4 posto te ostalih nekršćanskih religija 1,1 posto. Ukupno 23,2 posto je irelgioznih, antireligoznih te onih koji se nisu vjerskih opredijelili.

Tendencija predanijeg i manje predanog vjerskog proklamiranja i prakticiranja vidljiva je u intervalima od po nekoliko desetljeća, uz napomenu da predanost i aktivno učešće u vjerskom životu bilježi pad posljednjih godina.

© reformacija.net