SAD: Utvrda kršćanske vjere

Prema istraživanju koje je objavio The Pew Forum on Religion and Public Life o američkim duhovno-društvenim vrijednostima može se zaključiti kako su građani SAD-a vrlo religiozna nacija. Čak 67 posto ispitanika izražava duboka religiozna stajališta: nikada nisu sumnjali u postojanje Boga, molitva im je bitna sastavnica života te vjeruju u sudnji dan.

Forum provodi redovita društvena istraživanja, od 1987. do sada su objavili četrnaest. Ova se studija bavi širokim područjem istraživanja važnosti religije u životima Amerikanaca, te usporedbom od 1987. do 2012. Napravljena je u travnju 2012. na uzorku od 3008 punoljetna građana koji predstavljaju sliku nacije, sa osvrtom na republikance, demokrate i ostala politička usmjerenja. Istraživanje obuhvaća 48 područja te se nameće zaključak kontinuirane stabilnosti stavova.

Institut je, također, napravio veliko terensko istraživanje (svibnja do kolovoza 2012.) o religiji Amerikanaca na više od 35 000 građana. Iz istraživanja se može zaključiti kako su Amerikanci kršćanska nacija sa jakim protestantskim nasljeđem; 78,4 posto su kršćani: 51,3 posto protestanti (sve konfesije i denominacije), rimokatolika je 23,9 posto (sve biskupije, redovi, i laičke udruge), pravoslavnih je 0,6 posto (sve autokefalne i neuatokefalne), a ostalih kršćana 0,3 posto. Različitih religija je 4,7 posto od toga najviše: Židova 1,7 posto, budista 0,7 posto, muslimana 0,6 posto, hinduista 0,4 posto. Neopredijeljenih je 16,1 posto: od toga agnostika 2,4 posto, ateista 1,6 posto, te ostalih 12,1 posto (ireligiozni i religijski neopredijeljeni).

SAD-e prednjače u mnogim civilizacijskim dosezima te ostaju na vrlo visokom mjestu po pitanju religije to je, između ostaloga, zbog pozitivnih učinaka reformacije.

© reformacija.net