Korizmena poruka

Mačuhice u vodi

Za vrijeme Korizme svoju pozornost trebamo usmjeriti na to što je potrebno za život. U tom duhu nam kazuje Božju riječ prorok Izaija: «Nije li ovo post što ga volim: da razvezeš nepravedne sveze, da odriješiš remenje ropstva, da pustiš na slobodu zarobljenike i izlomiš svaki jaram?» (Iz 58,6).

Prisjetimo se sa kolikom snagom je đavao djelovao na Isusa Krista! Koliko jedinki razarajuće snage je na njega poslao? Sigurno mnogo. Tri puta ga je iskušavao… Isus je bitku za naš život dobio. Nije iznevjerio Boga, koji ga je poslao. Nama je tako stvorio prostor za puninu života. Poklonio nam je svoju pobjedu nad đavlom.

Budimo stoga hrabri i nemojmo drugima spočitavati ako nisu po našem. Savladavajmo strah i nemojmo se rugati onima, koji se boje. Osuđujmo ponižavanje drugih i ne uzdižimo se iznad onih, koji ne znaju drugačije. Živimo skromno sa uvjerenjem, da u našoj zemlji živimo u izobilju u odnosu na većinu čovječanstva na našoj planeti.

«Budite jedni prema drugima kao što je Krist Isus. Dok je bio u Božjem obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom!» Fil 2,5-6.

SV Češkobratarske Cirkev Evangelicke

Mačuhice