Poziv na vjeru

«Srcem se naime vjeruje za opravdanje, a ustima se ispovijeda za spasenje.» Rim 10,10.

Bog je stvorio Zemlju i sve što je na njoj i vidio kako je sve dobro. Tada je odlučio stvoriti čovjeka na sliku svoju, stvorio je muškarca i ženu. Postavio ih je u vrt u Edenu. Dao im je svu vlast nad svime što je stvorio da uživaju u njemu i namijenio im je vječni život. Međutim čovjeku sve to nije bilo dovoljno, počinio je grijeh i Bog reče Adamu: «U znoju ćeš lica svojega jesti kruh dok se ne vratiš u zemlju od koje si uzet…» (Post 3,19), te su izgnani iz vrta edenskog. Bez obzira što je čovjek počinio grijeh, kada je spoznao što je dobro a što zlo, Bog sažalivši se nad čovjekom pružio mu je mogućnost iskupljenja.

Dao nam je Iskupitelja, svog jedinorođenog Sina, da tko vjeruje u Njega ima život vječni! Dao je čovjeku volju da bira između dobra i zla. Na žalost čovjek se pretežno naginje prema svijetu koji ga vodi lošemu, i grijehu, a da toga puno puta nije niti svjestan.

Kada uvidimo svoje grijehe «stanimo» pred Gospodina okrivljujući se, i tražimo milost Božju. Naš Gospodin Isus Krist požalivši nas kreće na svoj najbolniji put. Njegovi izabranici s malom vjernošću idu pored Njega, duše su im neshvatljivošću zatvorene pred riječima proroka, a ne vide ni ono što bi svojim očima mogli vidjeti. Klonulo koračaju Njegovim tragom i sumnjičavo zapitkuju: «Ti si Sin Božji?». Velika bol prožima dušu našeg Gospodina usmjerivši pogled prema svojim učenicima upitavši ih: «Zar me i vi želite napustiti?».

Gospodin žalosnim licem prolazi i kraj nas. I na nama se odmara Njegov žalosni pogled, Njegova spasonosna duša traži i našu grješnu dušu. Stalno nas zove: «Dođite, pratite me!» Zove nas da budemo Njegovi učenici. Slušali smo Njegove Riječi, Njegova učenja, bezbroj puta smo osjetili Njegovu božansku snagu. Objasnio nam je zbog čega je došao na zemlju i što želi od nas. Obznanio kako je On nama sve: osloboditelj grijeha, milost, uzdignuće za novi život i vječno blaženstvo!

Molitva: Spasonosni Kriste s kajanjem osramoćeni stojimo pred Tobom. Toliko puta smo se pitali: Jesi li Ti sin Božji? Tvoj optužujući pogled i nas pita: zar me i vi želite napustiti? Molimo Te Gospodine obnovi nam srca da Tvoje patnje pretrpjele radi nas ne gledamo očima već svojim osjećajnim srcem. Nauči nas tomu da Ti značiš nama sve, jer Ti si put, istina i život. Vjernošću tvojom nauči nas na vjernost. Tvojim svetim primjerom podigni nas k sebi i pomogni nam kako bi čistih duša mogli izreći tri riječi: radi mene, umjesto mene, za mene! (J.A.)