Zagreb: Religije potiču očuvanje obitelji

Otvorena-knjiga

Hrvatska biskupska konferencija (HBK) ugostila je predstavnike religija u Hrvatskoj. Dana 12. listopada 2013. u sjedištu HBK je održan Deveti međureligijski skup predstavnika religija u Hrvatskoj. Simpozij je nosio naslov: «Preventivni i kurativni aspekti očuvanja braka i obitelji u Hrvatskoj – iskustvo vjerskih zajednica». Nazočni su bili predstavnici kršćana, muslimana i židova: Katolička Crkva, Srpska pravoslavna Crkva, Makedonska pravoslavna Crkva, Reformirana kršćanska-kalvinska Crkva te Baptistička Crkva, Evanđeoska-pentekostalna Crkva, Adventistička Crkva; Islamska vjerska zajednica i Koordinacija židovskih vjerskih zajednica.

Predstavnici su donijeli zajedničku izjavu iz koje ističemo: «Apeliramo na sva tijela i sve vjernike u našim vjerskim zajednicama da nastave, u okviru svojih mogućnosti, još cjelovitije pružati pomoć, usluge i sadržaje koje doprinose stabilizaciji braka i obitelji, kako vjerničkim obiteljima tako i svim drugima. Nadamo se da će hrvatska javnost ta nastojanja prepoznati kao pozitivna i molimo da ona budu primjereno vrednovana od strane institucija lokalne, županijske i državne vlasti. Zajednički cilj svih sastavnica našega društva jeste kvalitetna obiteljska i populacijska strategija, kojim bi se stvaralo prijateljsko ozračje za obitelj i sustavnije planiralo daljnje korake u cilju njihove zaštite i očuvanja.

Pozivamo vjernike naših zajednica da svojim osobnim djelovanjem i zalaganjem, još intenzivnije daju doprinos zaštiti čuvanja braka i obitelji, prije svega osnažujući obitelji konkretnom pomoći i potičući ih da preuzimaju svoju društvenu ulogu te tako utječu na svoju budućnost.

Skrb za brak i obitelj u svim vjerskim zajednicama nastojat ćemo učiniti što učinkovitijom i konkretnijom. Ona može obuhvaćati uzajamno upoznavanje o iskustvima u toj skrbi, ali i koordinaciju u onome što nam je realno moguće.

Svjesni da je Bog onaj koji je ustanovio brak i obitelj, povjeravamo sva naša nastojanja Njegovom vodstvu i pozivamo vjernike naših vjerskih zajednica i sve društvene čimbenike, da se svi zajedno, još predanije i sustavnije zauzmemo oko braka i obitelji u Hrvatskoj. »

Navedeni predstavnici okupljaju 92 posto građana (od kojih su rimokatolici 86,3 posto) koji su se izjasnili kao članovi tih religija prema posljednjem popisu pučanstva (2011.). Vjerske zajednice pored svoji redovnih pastoralnih aktivnosti te značajnog društvenog angažmana i na ovaj način daju doprinos da se javnost upozna sa stajalištima navedenih religija.

© reformacija.net