Govori Gospod Bog tvoj!

“U ono vrijeme podignut ću raspali šator Davidov, zatvorit ću pukotine njegove, popravit ću ruševine njegove sagradit ću ga, kao što je bio u dane prošlosti. Da posjeduju, što je ostalo od Edoma, i sve neznabožačke narode, nad kojima se izvikalo ime moje, govori Gospod, koji izvršuje ovo. Evo, doći će dani, govori Gospod, kad će orač stizati žeteoca, gnječilac grožđa sijača. Gore će kapati slatkim vinom, i svi će se humovi rastapati. Tada ću okrenuti sudbinu Izraela, naroda svojega: oni će posagraditi opustošene gradove i stanovati u njima, nasadit će vinograde i piti vino iz njih, nasadit će vrtove i uživati plodove njihove. Posadit ću ih u zemlju njihovu, da se više ne iščupaju iz zemlje svoje, koju sam im dao. Govori Gospod, Bog tvoj.” Amos 9, 11-15

Amos, Božji sluga, dijelova je tijekom dvojice starozavjetnih kraljeva Jeroboam II (kralj Sjevernog kraljevstva – Izraela) i Uzije (kralj Južnog kraljevstva – Jude).

Službovao je u 8.st.pr.Kr., a dolazio je iz Tekoa mjesta koje je bilo udaljeno 10km od Betlehema. Po zanimanju je bio stočar i uzgajivač dudova. Njegova je služba Bogu došla “neplanirano”. Bog ga je pozvao naviještati poruke upozorenja te poticati promišljanje o vjeri i predanju Boga. Dio je njegovih poruka upućen i na društvene nepravilnosti koje su bile raširene u njegovo doba. Iako je u društvu vlado napredak bila je rasprostranjena nepravda i korupcija, ljudi iako su bili religiozni malo su marili za istinsku vjeru i Boga.

Nakon što je počeo govoriti o društvenim nepravdama i pozivati na obraćenje Bogu bio je optužen za urotu. Nenadano se je pojavio na “duhovnoj pozornici”, a isto je tako i nestao. Nakon što je prenio Božje poruke o njemu se ne zna ništa. Moguće se vratio svomu poslu i nastavio živjeti dok ga Bog nije pozvao sebi.

Govori Gospod Bog tvoj!

Ovaj se poziv, u sličnim oblicima, pojavljuje četrdesetak puta u knjizi proroka. Kroz njega se poručuje kako poruka koju donosi nije od njega nego od Boga. Bog mu daje poziv i poruku koju treba prenijeti Narodu Božjemu.

Bog progovara i danas te potiče vjeru. Tamo gdje je vjera i pravda tamo se djeluje Bog. Razumljivo je postaviti pitanje kako to Bog čini? Bog je isti jučer, danas, a tako će biti zauvijek. Progovarao je u povijesti, a to čini i danas. Dok nije bila objavljena Riječ Božja tj. Sveto pismo, u obimu koji mi poznajemo danas, progovarao je po svetim ljudima koje je odabrao za službu. Njihove su poruke postale djelom Biblije, to su od Boga nadahnute riječi i poruke.

Današnji govor Božji najjasnije se čuje u Crkvi. Ona je Tijelo Kristovo (Crkva zajednica vjernika) i predstavnik Boga na zemlji, a njezina je glava Krist: 1. Kor 12,12-27. Odnosno zajednica naroda Božjega koja se okuplja na bogoštovlje, i navještaj Riječ Božje, te administriranje sakramenata. Takova je zajednica svjedočanstvo živoga Boga i njegov predstavnik na zemlji.

Bog i danas govori u duhu svakoga istinskog vjernika. Za razliku od vremena kada je djelovao prorok Amos danas postoji objektivan kriteriji koji može pomoći u tomu da se razumije volja Božja ali i da se provjeri što je istina objava.

Dakle, Bog danas govori po Duhu Svetomu u zajednici i životu vjernika. Njegova je govor jasno objavljen u Svetomu pismu, stoga se sve spoznaje i vjera moraju promatrati kroz svijetlo Biblije. To se čini u osobnom životu i životu zajednice vjernika, samo tada i tako može se cjelovito i smisleno “čuti” glas Božji. Ono što može opstati pod takovim sudom je govor Gospodina Boga danas!

Molitva: Gospodine Bože, ti si govorio po prorocima Svetoga pisma, progovorio si u Sinu svome kako bi te u potpunosti mogli razumjeti onoliko koliko želiš. Molim te za mudrost i vodstvo tvoje u našemu životu. Molimo te neka pravda i pravednost vladaju u srcima našima kako bi se slava tvoja očitovala u životima našima. Molim te za svijet u kojemu živimo, jer je od tebe stvoren, stoga neka bi milost tvoj bila nad njim, i ljudima. Molimo te blagoslovi našu domovinu, podaj joj materijalnu i duhovnu obnovu. Sve to molimo po Kristu Isus Gospodinu našemu koji s tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vijekova. Amen! (B.B.)

© reformacija.net

Jedna misao o “Govori Gospod Bog tvoj!

  1. Dane

    Važno je istaknuti u tekstu da Bog progovara kroz Sveto Pismo i kroz Crkvu kao Tijelo Kristovo. Pritom se misli na univerzalnu Crkvu koja je iznad svih konfesija.

Komentari su zatvoreni.