Biblija i duhovnost

Proročki govor današnjice

“To su spasenje istraživali i pronicali proroci koji prorokovahu o milosti vama namijenjenoj. Pronicali su na koje ili kakvo je vrijeme smjerao Duh Kristov u njima koji je unaprijed svjedočio o Kristovim patnjama te slavama što su nakon njih imale doći. Bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.” 1. Pt 1, 10-12.

Sveto pismo ima značajan broj knjiga koje su proročke tematike. Čak je sedamnaest knjiga Staroga zavjeta, od trideset devet kanonskih, ovoga oblika.

Proroci Pisma bili su pobožni ljudi sa posebnim osjećajem za onostrano, dakle duhovno, ali i zemaljsko, dakle društveno. Bog ih je odabrao kako bi naviještali Božje poruke te progovarali o duhovnim i društvenim temama.

Njihova je služba potaknuta od Boga, i upućena ljudima, a poruke progovaraju i danas. Kako bi ih razumjeli treba ih čitati i promišljati. Valja imati u vidu kako to nije samo zapis za prošla vremena te obični književni spis, nego Objava Boga. Bitno je razumjeti povijesni okvir u kojemu su djelovali te znati komu je izvorno upućena poruka. Proroci su upućivali poruke koje su govorile o kršenju saveza koji je Bog ustanovio sa čovjekom. Od Božjih se saveznika očekivao život, u zadanim mogućnostima, koji je u skladu sa smjernicama koje je dao Bog.

Temeljni je poticaj koji proroci upućuju poziv na obraćenje i život vjere s Bogom. Njihov govor jasno i nedvosmisleno promiče duhovnu obnovu. Oni pozivaju ljude na život koji će biti ispunjen nadom i vjerom u Boga. Njihova je poruka objava Boga, koji se susreće sa čovjekom, onoliko koliko čovjek može spoznati Vječnog i Neprolaznog.

Proroci jasno i glasno progovaraju o društvenoj nepravdi i rasprostranjenim nepravilnostima. Upućuju na potrebu da se u društvu provodi i potiče pravednost, sve članove pozivaju na odgovorno djelovanje kako bi se zajednica poboljšavala i bila odraz slave Božje.

Oni su naviještali dolazak Isusa Krista, a Njegovo očitovanje svijetu označava puninu vremena. U punini vremena Bog je poslao svoga Sina kako bi donio pomirbu i navijestio mir. To je radosna vijest o spasenju Božjemu koje je Bog objavio po Kristu i u Kristu. Isusova proročka misija očituje se u tome što navješta poruku spasenja i pomirbe. On djeluje i danas, po Duhu Svetomu, daje vjeru, i poziva na izgradnju pravednoga društva.

Proročki je govor današnjice navještaj koji promiče vjeru u Boga po jedinom Spasitelju Gospodinu Isusu Kristu. Takav navještaj potiče, pojedince i društvo, na pravdu i pravednost prema svima bez obzira na materijalni status, društveni položaj, spol, rasu ili bilo koju drugu posebnost.

Molitva: Gospodine Bože, milostivi i dobrostivi naš nebeski Oče; zahvaljujemo što si progovarao po svetim ljudima, i danas potičeš vjeru te poručuješ kako treba graditi pravedno društvo. Hvalimo te što si objavio načela po kojima možemo znati kojim smjerom ići u osobnom i društvenom životu. Molimo te probudi srca svih kako bi bili odgovorniji i više doprinosili za našu domovinu, te svojim životom slavili tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen! (B.B.)

© reformacija.net

Rasprava

2 thoughts on “Proročki govor današnjice

  1. Bog je progovarao putem proroka, kao i svih pisaca Svetog Pisma. Najvažnija od svega, Bog nam progovara kroz Isusa Krista o spasenju za one koji vjeruju u milost koja je dana.

    Posted by Dane | 8. rujna 2010., 21:29
  2. Blagoslovljen je onaj, koji razumije što nam Bog progovara i poručuje , kroz proroke i druge pisce Biblije

    Posted by Anonimno | 9. rujna 2010., 17:14

WEB PAGE TRANSLATOR

arhiva