Reformacija danas

Prema posljednjim podacima Svjetske zajednice Reformiranih Crkva (SZRC), koje prenosi i predstavlja http://www.reformator.hr, broj je aktivnih vjernika na svjetskoj razini više od 80 000 000. U pojedinim područjima kao što su Azija, Kina i Afrika vjera ima porast, u Europi, zavisno od zemlje do zemlje, bilježi se stabilnost ili lagani pad.

SZRC je ustrojen na Sinodi ujedinjenja (lipanj 2010.) dviju najvećih zajedništava Reformiranih Crkva. Tada je Svjetska alijansa Reformiranih Crkava koja je povezivala Reformirane Crkve koje nasljeduju konfesionalni identitet izražen u temeljnim vjerovanjima i konfesijama Reformirane Crkve (75 milijuna vjernika) ujedinjenjena sa Reformiranim ekumenskim vijećem (REV) koji nasljeduje identični konfesionalni identitet i kršćansku tradiciju proizašlu iz europske reformacije 16. stoljeća poznatu kao kalvinizam. REV je povezivao 5 milijuna vjernika u 25 zemalja i 41 nacionalnu Sinodu. Crkve članice SZRC-a su poznate pod sljedećim imenima: Reformirana, Prezbiterijanska, Ujedinjena, Valdeška, Kongregacionalna, te Protestanska Crkva.

SZRC danas ujedinjuje 80 milijuna vjernika, 230 nacionalnih Sinoda Reformiranih Crkava diljem svijeta u 108 zemalja koje su ustrojene po sinodalno-prezbiterijalnom načelu te nasljeduju reformirani teološki identitet. Puni je naziv Svjetska zajednica Reformiranih Crkava (SZRC), odnosno World Communion of Reformed Churches (WCRC), Communion mondiale d’Église réformées (CMER), Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WRK), Comunión Mundial de Iglesias Reformadas (CMIR), dok su imena nacionalnih Crkva nepromijenjena. Broj reformiranih vjernika je veći jer svi kršćani nisu u zajedništvu sa SZRC-om.

Reformirane Crkve u Europi, prema posljednjoj reviziji, broje 7 515 061 aktivnih vjernika; onih koji redovito prakticiraju vjeru te duhovno i materijalno pomažu zajednicu. Izvješće uključuje Crkve članice Vijeća Reformiranih Crkava Europe (VRCE) koje su dijelom SZRC-a. VRCE ujedinjuje tridesetdevet Crkava Europe iz: Austrije, Belgije, Bugarske, Češke, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Irske, Luksemburga, Litve, Latvije, Mađarske, Nizozemske, Njemačke, Portugala, Poljske, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Švicarske, Švedske, Španjolske, Škotske, Srbije, Ujedinjenog Kraljevstva, Ukrajine, i Walesa. Među njima je Reformirana Crkva u Hrvatskoj kao punopravna članica.

Prema broju aktivnih vjernika najbrojnija je Crkva iz Švicarske (2 384 380), iza nje je Crkva Nizozemske (1 913 500), potom Crkva Škotske (445 646). Crkva iz Mađarske (620 000), Reformirane Crkve Francuske (četiri Sinode) broje 558 500 vjernika. Potom Reformirana Crkva iz Rumunjske (481 213). Reformirane Crkve u Njemačkoj (tri Sinode) su u interkomuniju tj. punom zajedništvu sa Evangeličkom (luteranskom) Crkvom te imaju 360 600 vjernika, a Prezbiterijanska Crkva iz Irske 107 743 aktivnih vjernika.

Temeljem istraživanja koje je objavio The Pew Forum on Religion and Public Life krajem 2011. Crkve reformacije (Reformirana, Evangelička, Anglikanska i njima srodne) dakle one koje imaju poveznicu sa reformacijom 16. stoljeća broje 800 640 000 vjernika na svjetskoj razini, to uključuje sve vjernike bez obzira sa kojom su zajednicom povezane. Temeljm toga može se zaključiti kako reformacija danas ima veliki učinak i svjetlu budućnost.

© reformacija.net

– Video prezentacija o osnovama reformiranog nauka na engleskom –