Ujedinjenje Crkava

Na Sinodama (reformiranoj i evangeličkoj) održanim 17. svibnja 2012. u mjestu Belfort usuglašeno je ujedinjenje dviju eklezijalno, teološko i povijesno najbližih zajednica; Reformirane i Evangeličke Crkve u Francuskoj. Nova će se zajednica zvati Ujedinjenja protestantska Crkva Francuske, a proces započet 2007. biti će okončan na zajedničkoj Sinodi 2013. u Lyonu. Svoju su konačnu potvrdu dali članovi Sinode.

Reformirana Crkva u Francuskoj broji 350.000 vjernika, organiziranih u 400 Crkvenih općina koje imaju 360 pastoralnih službenika, te su podijeljeni u osam crkvenih oblasti, a nacionala sinoda je vrhovni autoritet Crkve. Imaju Visoko teološko učilište koje je dio Univerziteta u Parizu na kojemu školuju vjerske službenike.

Pored ove ima i drugih protestantskih Crkva, a značajnije su: Crkva Augsburške vjeroispovijedi Alsace i Lorraine (više od 200 000 vjernika), Evangelička luteranska Crkva Francuske (oko 40 000 vjernika), Reformirana Crkva Alsace i Lorraine (oko 40 000 vjernika). Pored navedenih prisutne su i sljedeće Crkve: Anglikanska, Pravoslavna, Ujedinjena metodistička, te različite anbaptističke zajednice.

Prema posljednjim istraživanjima u Francuskoj živi 62.028.000, a statistike iz 2004. govore o tomu kako je 64,3 posto rimokatolika, od kojih 8 posto prakticira vjeru, onih koji nisu religiozni te ateista, iako to nisu iste kategorije, ima 27 posto, muslimana 4,3 posto, protestanata 1,9 posto, budista 1 posto, Židova 0,6 posto, Jehovinih svjedoka 0,4 posto, pravoslavnih 0,2 posto i ostalih 0,3 posto.

© reformacija.net