Bog biblijske objave

Nemoguće je razumjeti civilizaciju, kulturu, filozofiju pa i znanost bez rasprave o Bogu. Čak i oni koji tvrde da ne vjeruju Boga, o njemu razmišljaju i razgovaraju. Gotovo svaki čovjek prije ili kasnije, više ili manje razmišlja o Bogu.

U ponudi ideja, pojmova, i religija teško je izabrati što je ispravno i valjano, a gotovo je nemoguće znati što je stvarna istina. Zbog toga se je potrebno podsjetiti te osvrnuti na objektivan kriteriji spoznaje i objave Boga. Od mnogih posebnih knjiga jedna se svojom snagom i porukom ističe. To je Biblija, Sveto pismo, Riječ Božja, konačna i najveća objava Boga, kroz nju se spoznaje Bog onoliko koliko se htio objaviti čovjeku.

Bog je biblijske objave najtočnija slika Stvoritelja. Zbog toga Riječ Božju valja proučavati i promišljati, te uočiti kakav je Bog Objave. Iako se često postojanje Boga dovodi u sumnju, u Bibliji toga nema. Bog je temelj vjere, bez Boga nema vjere, on je taj koji po svojoj milosti daje koliko i kada želi, te komu želi dar spasonosne vjere i pouzdanja u Njega. Bog je Stvoritelje svega te je svojom snagom i kreativnošću uspostavio zakone koji održavaju svijet.

Često se puta dovodi u sumnju postojanje svega što nije vidljivo i materijalno dokazivo. U vrijeme totalitarizma i prije uspostave slobode i demokracije rasprostranjena je bila materijalistička dogma, a ljudi indoktrinirani o tomu kako Boga nema jer ne postoji stvarnost koja se ne može materijalno dokazati. Tada su vjernici stigmatizirani, sljedbenici fanatičnog jednoumlja to čine i danas, kao nazadni zato što imaju inteligenciju koja nije omeđena onim što se može opipati ili dotaknuti. Iako vjeri ne trebaju dokazi za postojanje Boga, ipak je potrebno uočiti kako je znanost dokazala i pokazala kako ova materijalistička dogma nije istinita. Kozmološka su istraživanja potvrdila kako je 4 posto cijelog svemira vidljiva materija, 23 posto tamna tvar, a čak 73 posto tamna energija. Kako bi ovo pitanje bilo još zamršenije i zbunjujuće znanstvenici ne mogu objasniti što je tamna tvar i energija. Ipak znaju sa sigurnošću kako čak 96 posto stvarnosti koja nas okružuje nije materijalne naravi kako se do nedavno tvrdilo. Ne treba misliti da je Bog 96 posto stvarnosti koja nije materijalnoga oblika koju poznajemo ali je to jasan dokaz kako je Biblija u svojoj jednostavnosti, istinitosti i duhovnoj dubini u pravu kada govori o tomu da postoji stvarnost koja se razlikuje od one na koju smo navikli.

Često se puta može čuti teza kako nema Boga ili nije pravedan jer nije spriječio rat, nesreću ili društvenu nevolju. Pri tomu se zaboravlja kako je Bog uspostavio zakone i objavio svoju volju: “ne ubij, ne poželi ništa od bližnjega, ne ukradi” itd. Treba jasno reći kako većina problem u društvenoj zajednici proizlazi iz nepoštivanja Božjih odredbi,  za što je čovjek odgovoran.

Bog je milostiv, dobrostiv, pun ljubavi i praštanja. Voli čovjeka i poziva sve ljude na istinsko i potpuno predanje te izgradnju boljega i pravednijega svijeta. Bog je dao jasne zakone po kojima se život treba štiti, a društvo graditi na pravednosti, radu i poštenju. Dakle odnosima u kojima prevladava pravda i poštenje. Kada se te zakonitosti ne poštuju nastupaju društvene nepravde i ratovi. Čovjek je uzrok i povod ratova, i promicatelj svih društvenih nepravdi. Kolika je duhovna devijacija u čovijeka govori i to što za svoje propuste okrivljuje Boga!

Boga je samo djelomično moguće spoznati, jer se neograničeno i savršeno ne može spoznati od onoga što je ograničeno i nesavršeno. Ali i to je dovoljno da se dožive blagoslovi Božji i prožive sve bitne odrednice duhovnoga života. On je svjetlost i u njemu nema tame. Bog je veći od našega uma, osjećaja ili srca! On je izvor i u Njemu je sva istina. Bog je izvorište mira, te povod pomirenja. Njegovo je kraljevstvo vječno i nema kraja. Bog je temelj pravde i u njemu je pravda do savršenstva dovedena. Vjera u Boga je temelj pravednoga društva. Stvoritelje je izvor svega i konačni sudac svima. Njegovom su riječju stvorena nebesa, iz ničega je sve stvorio, On je sve u svemu. Samo Njemu pripada slava, hvala i čast jer je Bog dostojan hvale, slavi i časti. On je kralj vjekova, besmrtan, nevidljiv jedan i jedinstven!

Bog je biblijske objave izvor nade i rijeka blagoslova. Poziva čovjeka, svakog imenom i prezimenom, na obraćenje, vjeru i život s Njim. U Bogu se pronalazi svrha, smisao i sastavni sadržaj života, jer je On izvor života te istinska nada! (B.B.)

“Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih. Dan danu to objavljuje, a noć noći glas predaje. Nije to riječ, a ni govor nije, nije ni glas što se može čuti. Izlazi ono od nebeskog kraja, i put mu se opet s krajem spaja, ne skriva se ništa žaru njegovu.

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči; prava je naredba Gospodnja – srce sladi; čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje; neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda; istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni, dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka. Sluga tvoj pomno na njih pazi, vrlo brižno on ih čuva.

Ali tko propuste svoje da zapazi? Od potajnih grijeha očisti me! Od oholosti čuvaj slugu svoga da mnome ne zavlada. Tad ću biti neokaljan, čist od grijeha velikoga. Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. Gospode, hridi moja, otkupitelju moj!” Psalam 19

© reformacija.net