Olakšanje duše i poticaj za život


«A sad oslobođeni od grijeha i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni. Jer je plača za grijeh smrt; a milost Božja: “Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu!» Rim 6, 22-23

Mi ljudi smo takva bića da nam je potrebno poticanje, ohrabrivanje; poneka dobru riječ koja nas jača i održava. Čak i oni koji djeluju jakim, koji žive učinkovitim i uspješnim životom i njima je potrebno ohrabrivanje i lijepa riječ.

Od našeg rođenja, ranog djetinjstva, doživljaji koje smo proživjeli, tako su nam oblikovali dušu, da i kao odrasli imamo potrebu za ohrabrujućim riječima koje nas jačaju i održavaju.

U Poslanici Rimljanima, apostol Pavao u šestomu poglavlju, ohrabruje kršćane te im poručuje: kako čovjek ima iskvaren stari život, ali isto tako svatko može imati i novi život u Kristu. Stari život poznajemo: to je otrcan, poprilično prljav, a suština takvoga života je egoizam. Bez obzira koliko li ga pokušavamo prikazati lijepim, takav život izgleda kao nečiste mrlje na izlizanoj staroj odjeći.

Svi mi živimo u starom životu, u takav smo život urođeni, međutim, riječ apostola nas podsjeća kako postoji novi život u Kristu! A to je jedino moguće ako smo spremni spoznati svoje grijehe, odbaciti stari život, te krenuti putem novoga života.

Veliko je olakšanje kada se čovjekova duša oslobodi od neke davno nošene pokvarenosti. Vjerojatno su to mnogi iskusili. To olakšanje osjećamo kada nam se Krist u stvarnosti pojavi u našemu životu. Od toga trenutka čovjek nije više sluga svog staroga života, jer je spoznao novi život koji se nudi svima nama.

Postavimo pitanje: gdje smo mi sada? Živimo li već u ovom novom o čemu apostol govori ili smo još uvijek u onom starom životu, u kojem je još uvijek nepoznata vjera i postojanje novog život.

Pavao nam poručuje, kako dvije vrste života vode u dva pravca. „ Jer je plaća za grijeh smrt…“ Teške su to riječi. Dok nam nasuprot tome Bog daruje vječni život. Grijeh je zato zlo što nas je Bog namijenio za život, a sve što je protiv Boga protivi se životu. Stoga se svaki grijeh protivi životu.

Živimo u takvomu svijetu i kulturi, gdje je sve usmjereno prema potrošnji. Znači, vrijediš toliko koliko možeš potrošiti i kupiti. Na žalost, sve više ljudi i ne vide drugačiji smisao svoga života, nego da se obogate pod svaku cijenu. Takvim ljudima ne treba novi život, Bog, Krist: kako ne bi nešto uzeo od njih. Ali Bog ne želi ništa oduzeti od nas! On nas daruje, to je Njegova bit! Bog daje samoga sebe. Želi nam darovati najveći dar na svijetu, vječni život!

Puno ljudi niti ne vjeruju kako takvo nešto i postoji. Ali tko se susretne s Gospodinom, više neće živjeti starim životom. Postiđeni prihvatit će jedni druge, jer je i On prihvatio svakoga, čak i one koji su ga prikovali na križ. U Kristu je vječni istinski život, On je izvor života, hodimo k Njemu. On nam daje novu vjeru i novi život, i novi smisao našemu zemaljskomu životu. (J.A.)

Molitva: Gospodine molimo te podaj nam milosti svoje kako bi mogli spoznati one istine koje su otkrivene po tvojoj dobroti i ljubavi, za našu izgradnju i put u vječni život!

© reformacija.net