Jubilej Jana Husa

U Pragu je ustrojena ekumenska komisija povodom obilježavanje Jubileja Jana Husa.  Godine 2015. navršava se 600 godina mučeničke smrti Jan Husa koji je spaljen na lomači (06. srpnja 1415.). Pogubljen je zbog toga što je propovijedao kršćanski nauk utemeljen na Svetomu pismu i vjeri u Boga. Mnogi ga smatraju za jednog od mnogih pred-reformacijskih osoba koji su svojim radom i djelovanjem utrli put za reformaciju.

Povodom organizacije jubileja (27. lipnja) u sklopu Češke biskupske konferencije u Pragu održana je konferencija, na kojoj su bili nazočni: T. Halik i F. Radkovsky (Katolička Crkva), J. Ruml (Reformirano-evangelička Crkva), J. Lašek  (Husov teološki fakultet) i T. Bulta (Čehoslovačka husitska Crkva). Komisija djeluje pod pokroviteljstvom Češke biskupske konferencije i Ekumenskog vijeća crkve u Češkoj, u suradnji sa Teološkom akademijom.

U svom je uvodu T. Halik naglasio: «Približava se okrugla obljetnica kada je vlč. Jan Hus spaljen na lomači, on je značajna osoba naše duhovne povijesti. Mi bismo ovu obljetnicu željeli dobro pripremiti». U svomu je izlaganju opisao povijest diskusije o Janu Husu , koja je počela u 19. stoljeću, a ovu je komisiju predstavio kao nastavak i produbljivanje teme. «Zato je osnovana ova ekumenska komisija. Osobnost Jana Husa danas spaja crkvene tradicije. U prošlosti je razdvajala, no danas je most. Znamo da Husa ne može monopolizirati niti jedna ovdašnja crkvena tradicija. Na neki način pripada svima nama», rekao je Halik i dodao: «Hus nije značajan samo za Češku, on je osoba velikog, ogromnog značaja, osoba koja se tiče raznih konfesionalnih tradicija, kako katoličke, tako i reformiranih. Nije osoba samo svoga vremena, već ima što reći i ovom vremenu.»

Halik je, također, istaknuo kako se komisija neće baviti istraživanjem; «To ostavljaju institucijama, kao na primjer Univerzitetu i Akademiji znanosti. Komisija će, prije svega nastojati Husovu osobnost prezentirati u češkoj narodnoj svijesti i to kroz temeljito medijsko praćenje.»

«Tijekom stoljeća Hus je postao neka vrsta projekcijskog platna na kojem su različite interesne skupine i ideološke struje projicirali svoje ideale. Tako je  postao nacionalista, marxisti i komunisti su prisvajali Husa, prije svega kao socijalnog reformatora. Mi bismo htjeli Husa malo osloboditi klišea te ideoloških boja. Ukazati zašto je značajan za nas. Dosadašnjim razgovorima došli smo do zaključka, da je potrebno Husa istaknuti kao pobožno-moralnu osobu. To je taj osnovni aspekt njegove osobnosti, koji je bio znatno prekriven ideološkim bojama».

F. Radkovsky je istaknuo: «Dogovorili smo o tome da je potrebno u zemlji (Češkoj) nastaviti rad sa baštinom i osobom Husoa. Dogovorili smo se o tome da ćemo pozvati predstavnike fakulteta, povjesničare, teologe i Crkve. Na ovom mjestu sastali smo se već tri puta od veljače i napravili program komisije. Ova tiskovna konferencija se približava ovogodišnjoj obljetnici Jana Husa i zato želimo spojiti dva događaja i objaviti da komisija započinje sa radom.»

«Debata u komisiji se kreće na teološkoj i povijesnoj razini. Hus je iza sebe ostavio mnogo materijala, dopisa, propovjedi, govora i spisa. To su materijali kojima je potrebno ponovno se vračati i tražiti što je temelj njegove osobnosti, što je bio temelj njegovoga uvjerenja» poručio je predsjednik Ekumenskog vijeća crkvi vlč. Joel Ruml. (ZP)

© reformacija.net

2 misli o “Jubilej Jana Husa

  1. Anonimno

    Dobro je da smo se prisjetili godišnjice mučeničke smrti Jana Husa.U Češkoj je 6.7. državni praznik.Samo, nažalost, većina ga zna kao prosvjetitelja i borca za ljudska i češka nacionalna prava, a manje kao reformatora, koji je kao i svi reformatori težio da se crkva vrati na prvobitne apostolske i biblijske temelje

  2. Anonimno

    Itekako Jan Hus pripada među velikane reformacije, a dokazuje i to da je na početku 15-og stoljeća mučki spaljen na lomači. Te nikako ne smijemo dozvoliti da heroji vjere kao što je i on bio, padnu u sivilo zaborava, koliko god bi to nekima odgovaralo. MIR

Komentari su zatvoreni.