Biblija i duhovnost

Biblijski primjer korizme

Medvednica, Kraljev Vrh

Korizma podsjeća na četrdesetodnevni post Mojsija, Ilije i Gospodina Isusa Krista te uvodi u proslavu centralnog kršćanskog blagdana, Uskrsa. Rano se javlja u kršćanstvu, a tijekom povijesti i kod kršćanskih zajednica imala je drugačije naglaske. Ipak, svi se slažu kako tijekom Korizme treba više promišljati vjeru u Boga, duhovno se obnavljati i činiti djela milosrđa.

Knjiga Izlaska od 19 poglavlja opisuje dolazak Naroda Božjega na brdo Sinaj. To se je dogodilo tri mjeseca nakon što su izašli iz Egipta, u kojemu su proboravili četiristo godina. Tamo su se od plemena razvili u narod, a pod vodstvom su Mojsija i nadahnućem Boga krenuli na povratak u Obećanu zemlju. Dolazak na Sinaj je značajan događaja u povijesti spasenje. Tamo je uspostavljen Savez, koji će brzo biti razvrgnut od Naroda zbog idolopoklonstva zlatnomu teletu, te ponovo potvrđen po milosti Boga. Na Sinaju je darovan Dekalog, temelje bogoljublja i čovjekoljublja, i smjernica svih ostalih zakonski odredbi. Deset Božjih zapovijedi će ostati temelj kršćanske pobožnosti i socijalnog nauka, ali ne i uvjet spasenja. Bog je izvor te objave, a Mojsije posrednik.

Biblijska knjiga Izlaska 24,18 – 31,18 opisuje boravaka Mojsija četrdeset dana u slavi Gospodnjoj. Tijekom tog vrjemena Bog mu se je objavio te dao upute za uspostavu bogoštovnog sustava, te svetih predmeta i mjesta potrebnih za kult, kao što je Šator sastanka, Kovčeg saveza, žrtvenik itd. Tijekom boravka kod Boga, Mojsije dobiva i direkciju za uspostavu organiziranog Bogoštovlja, te uspostavu svećeničke službe. Prvo će biti u Šatoru sastanka, svetom i kultnom mjestu Božje prisutnosti i Bogoštovlja, ali će se kasnije očitovati u Hramu, centru starozavjetne pobožnosti i vidljive manifestacije Boga na zemlji.

Potrebno je učiti nekoliko temeljnih koncepcija starozavjetne pobožnosti. Bog je izabrao Izrael da bude Njegov narod i predstavnik na zemlji. Taj je savez očitovan kroz Abrahama, ali će se na Sinaju potvrditi i utvrditi, te dobiti legislativnu dimenziju. Izrael je po odabranju i pozvanju trebao biti svjedok i svećenik Boga: Izl 19,3-6. Zakonske odredbe služile su kao uzor i smjernica za Bogoštovlje, legislativu i ćudoređe. Ispravnost se pred Bogom pokazivala kroz održavanje Zakona koji je bio pokazatelj pobožnosti i vjere. Taj će koncept pokazati koliko je čovjek grješan i nesposoban pred Bogom, pa će zbog toga Gospodin Isus Krist doći kako bi u potpunosti ispunio sav Zakon. Kršćanstvo se temelji na milosti Božjoj i Radosnoj vijesti spasenje koja je dar Božji, darovan onima koji je Bog odabrao za spasenje: Ef 1,3-10.

Tijekom boravaka na Sinju, u četrdeset dana slave, Mojsije komunicira s Bogom na pristan i iskren način. Bog će odmah nakon toga i nakon što je Izrael otišao u idolopoklonstvo, što je vrlo bitno za uočiti, objaviti na vrlo zanimljiv način. Zapis iz Izl 33,11-23 svjedočanstvo je, jedno u nizu, kakav je Bog Staroga zavjeta. Na pomalo «nesvetom mjestu» tj. proplanku i špilji Bog se objavljuje. On je velik i moćan Stvoritelj svega, po riječi stvara, a Njegova je riječ posljednja! Bog je iznad svega, a čovjek malen, grješan i nedostojan da mu se Bog objavi.

Ako bi zamislili sva mora ovoga svijeta, u njima kap onda je ona naš Sunčev sustav s obzirom na Svemir. Svemir je samo mala kap u svim morima svijeta prema onome što je Bog u svojoj moći, slavi, genijalnosti i kreativnosti. Ako tako promatramo Stvoritelja onda možemo razumjeti zašto je Bog iznad svega i zašto se samo Njemu treba u duhu i istini klanjati.

Tako velik i nedokučiv Bog opisan je kao onaj koji voli i prašta koji je pun milosrđa, mrzi grijeh ali voli čovjeka. Vodi razgovor s čovjekom te pokazuje koliko je blizak stvorenju. Božja ljubav, milosrđe i praštanje očitovano je po Isusu Kristu, tako Gospodin postaje jedini posrednik između Boga i čovjeka: «Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve.» I Tim 2,5-6. Taj jedinstveni Posrednik posreduje i danas: milost, spasenje, dobrotu, ljubav i praštanje! (B.B.)

Zagorje, HRvatska - pogled sa Kamenitih svatova

©  reformacija.net

Rasprava

One thought on “Biblijski primjer korizme

  1. Jako dobar tekst. Valjda će neki koji budu pročitali izvrstan tekst, shvatiti da korizma nije odricanje četrdeset dana od pića, jela itd. A kada prođu ti dani, onda dolazi ono: navali narode. MIR.

    Posted by sinoptik | 23. ožujka 2011., 17:46

WEB PAGE TRANSLATOR

arhiva