Najava Kristova došašća

“Vuk će prebivati s jagnjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit’. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k’o govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: Zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora.” Iza 11, 6-9

Izaija je jedan od velikih, starozavjetni prorok, njegovo ime ima duhovno i simbolično značenje; Jahve spašava. U biblijskoj teologiji zauzima značajno mjesto zbog činjenice što je na mnogo mjesta u svojim spisima prorekao dolazak Mesije, Krista, Božjeg Pomazanika čije je poslanje imalo za svrhu iskupljenje i izbavljenje svih ljudi. Izajia je predvidio dolazak Mesije, kršćani u njegovim spisima pronalaze potvrdu da se radi o Gospodinu Isusu Kristu. Izaija u detalje, koji nam ukazuju na njegovo nadahnuće od Svevišnjeg, predviđa i to punih sedam stoljeća prije rođenja mnoge činjenice iz Kristova života.

Iz prorokova navještaja saznajemo o porijeklu, poslanju, titulama i odlikama Krista.

Kristovo porijeklo: Iza 7,14. 11,1-2.

Iz tih stihova saznajemo da će Kristovo rođenje biti znak od Boga i odgovor na nadu o dolasku Mesije. Tako će djevica, odnosno mlada djevojka ¨spreman za udaju¨ roditi dijete koje će dobiti ime simboličkog značenja, Emanuel – Bog je sa nama. U Novom zavjetu nalazimo ime za to dijete nešto drugačijeg oblika – Isus, Jahve je spasenje. Oba imena upućuju na odliku i misiju koju će dijete imati. On će biti spasenje, potvrda Božje nazočnosti, djelatnosti i aktivnosti u duhovnoj obnovi. Kristova jedinstvenost je uočljiva u činjenici da u njemu živi punina Duha. U Bibliji se Božji Duh oslikava kao vjetar ili dah. Njegovo djelovanje se može osjetiti ali teško ga je predvidjeti i odrediti koje će jačine biti i odakle će doći. Kristovo porijeklo je zemaljsko, rodila ga je djevica Marija ali i nebesko zato što je u njemu nastanjena punina Božjeg Duha.

Kristovo poslanje: Iza 9,1. 53,5. 53,6. 53,11.

Kristova misija nadilazi značenje jedne etničke skupine, njegovo poslanje je transnacionalno i univerzalno. Gospodin udjeljuje duhovno prosvjetljenje onima koji su u traženju smisla i dubine života. Veličina Kristova dolaska, koju najavljuje prorok Izajia, očita je u razlozima njegove patnje. Ljudski grijesi uvjetovali su rascjep između čovjeka i Boga. On se očituje u činjenici da ljudi ne mogu spoznati Boga i doživjeti njegovu puninu i dubinu svojim snagama. Čovjek nije u mogućnosti svojim djelima doći do Boga, a najveća ljudska dobrota samo je blijeda slika dobrote Božje i ne može dovesti Bogu. Čovječanstvo ili bolje osoba pojedinac može se pomirit s Bogom upravo zbog toga što je Krist podnio kaznu za nas, a sve to poradi našega mira s Bogom. Zbog ispunjena poslanja, mnogo stoljeća prije nego što je Krist došao na zemlju, prorok navješćuje njegovu ulogu temeljenu na njegovom poslanju. On opravdava kod Boga sve one koji se u Njega nadaju. Zbog toga vjerom pristupamo Bogu, otvorenog uma i srca …

Kristovi naslovi: Iza 7,14.

U Kristu je nastanjena punina Božanstva. Prorok je pod nadahnućem naglasio jednu od istina o Kristu i navijestio da će po njemu Bog biti nazočan, u tijelu, među ljudima. U Iza 9,5 je zapisano: ¨Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.¨ Savjetnik divni. Ovaj naslov usmjerava promišljanje o Kristovoj savjetodavnoj ulozi u životu čovjeka pojedinca ali i zajednice vjernika. Savjetnik je osoba koja pomaže svojim prijedlozima i sugestijama, savjetima i naputcima. Takova osoba pomaže onomu koga savjetuje kako bi savjetovani izašao na pravi put, riješio svoj problem. Krist je Savjetnik onima koji su otvoreni za njegov vodstvo pomaže im da žive životom vjere i urastaju u spoznaji Svemogućega. Nadalje prorok, više od sedam stotina godina prije Kristova rođenja, govori na pomalo blasfemičan način za Židove da će to dijete biti Bog silni. Ovo je jedan od stihova koji nam govore o Kristovom biti, ona je posebna, božanska. To što je, u to vrijeme nerođeno, dijete prozvano vječnim Ocem usmjerava na jednu biblijsku istinu. Krist postoji od vječnosti. Njegov dolazak na zemlju nije početak njegove egzistencije, njegovo utjelovljenje je početak zemaljskog života ali On je od vječnosti s Bogom Ocem i Svetim Duhom. Posljednji Kristov naslov koji ističemo je Knez mironosni. On upućuje na dvostruku Mesijinu ulogu. On će biti vladar koji će imati moć nad ljudskim srcima i koji će ljude usmjeravati na način da dolaze k njemu, njegova vladavina okarakterizirana je promicanjem i donošenjem mira. Ovaj je naslov znakovit jer naglašava bit i narav Kristova djelovanja, Suveren koji vlada ljudskim srcima ali ne despotski i nasilno nego donosi puninu, koja se očituje u tomu da osoba ima zadovoljan i ispunjen život po vjeri u Svemogućega.

Kristove odlike: Iza 9,1.

Upućuje na svjetlost koja obasjava narod koji je u tami… Svjetlo je simbola kojim se prikazuje jedan od aspekata Kristovog karaktera, naglašava njegovu duhovnu snagu i sposobnost da prosvijetli one koji potrebuju pomoć, usmjerenje, vodstvo i putokaz kojim treba ići. Iza 11,2 naznačuje cjeli niz Kristovih odlika temeljene na činjenici da je u njemu nastanjena punina Božjega Duha. U Kristu prebiva; mudrost i umnost, savjetodavnost i jakost, duh znanja. U simplificiranom sekularnom razmišljanju Bog se promatra kao slab, nezainteresiran za svijet i ljude, potpuno irelevantan za modernog čovjeka, to je zabluda!

Iz Izajina zapisa iščitavamo koje su odlike Pomazanika, on budući ima odlike umnosti i mudrosti može prosvijetliti i voditi one koji se u njega pouzdaju. Izaijin navještaj Kristova došašća odzvanja i danas, zbog toga zapisane riječi imaju snagu, svakoj novoj generaciji donose poruku i daju vječnu utjehu.

Molitva: Gospodine Bože, Oče naš nebeski, ti si govorio po prorocima, a danas jasno progovaraš po Duhu Svetomu kroz Sveto pismo. Molimo otvori srca naša da čujemo i prepoznamo glas Duha Svetoga, slavimo tvoje ime i gradimo tvoje kraljevstvo u našoj domovini hrvatskoj, koja je naša jedina zemaljska domovina. Amen! (B.B.)

© reformacija.net

Jedna misao o “Najava Kristova došašća

  1. Anonimno

    Jako mi se sviđa kako je napisan ovaj članak. Ovo me podsjetilo da često zaboravljamo, ili možda bolje rečeno, zanemarujemo objave proroka Starog zavjeta, gdje je Isus Krist, prije nekoliko stotina godina, opisan onako kakvoga upoznajemo nakon utjelovljenja. Zato jeste jako važno da kršćani jednako poznaju i razumiju i Stari zavjet i Novi zavjet.

Komentari su zatvoreni.