Postoji li Bog?

Može se čuti kako je postojanje Boga izmišljotina jer za to nema dokaz.

Istina je kako se “postojanje” Boga ne dokazuje na isti način kao što je to u prirodnim znanostima, ipak je moguće uočiti neke sličnosti. Vjera je, baš kao i većina znanstvenih i društvenih hipoteza, pretpostavka kojima se objašnjava svijet koji nas okružuje te onaj koji se ne vidi. Znanost temelji svoje zaključke na hipotezama koje kada se na temelju eksperimentiranja pokažu istinitima počinju nazivati dokazima.

Jasno je kako postojanje Boga ne možemo dokazati materijalističkim pristupom, te je u potpunosti jasno kako vjernicima ne trebaju materijalni dokazi koji će potvrditi postojanje onostranoga. Ali ako krenemo od činjenice kako hipoteza postaje dokaz kada se provede u praksi ili na temelju dovoljnog broja eksperimenata, koji mogu potvrditi istinitost pretpostavke, takovu logiku možemo koristiti za Boga odnosno vjeru u Njega.

Naime, od kada je čovjek postao svjestan svijeta koji ga okružuje ima potrebu komunicirati sa onostranim. Statistički gledano velika većina ljudi, a posebno oni koji su duboko misaoni, imaju potrebu vjerovati u nešto više od njih samih. Kada se promotri tijek povijesti jasno se može zaključiti kako su milijarde ljudi bili religiozni i vjerovali u postojanje nečega što nadilazi materijalnu formu života. Ako znam da se istinitost teze potvrđuje eksperimentima onda je jasno kako postoji onostrani i nadnaravni svijet; zbog toga što su ljudi, velika većina njih, u svome iskustvenom i spoznajnom došli do toga kako postoji duhovno.

Kršćanska vjera pruža jednostavan i jedinstven odgovor. Bog se u osobi Isusa iz Nazareta objavio cijelomu svijetu, tako je Isus postao Krist odnosno Spasitelj svijeta. Njegovo djelovanje očito je danas po Duhu Svetomu, a vidljivo je u onim koji ga istinski vjeruju te ispovijedaju za svoga Gospodina.

Na kraju možemo zaključiti kako tijek povijesti i sadašnjosti te ljudi koji su sastavni dio tog procesa dokazuju kako ima Boga kojega se može spoznati po milosti i onoliko koliko On želi. Iako je vjera dar od Boga darovan odabranima, iako ima onih koji nemaju taj dar; ipak, dovoljno jasno i uvjerljivo možemo zaključiti kako Bog postoji te kako se i danas objavljuje! (B.B.)

© reformacija.net

2 misli o “Postoji li Bog?

  1. Dane

    Bog postoji i to je duhovna istina, odnosno kao takva se ne može materijalno preispitivati ili dokazivati. Kad čovjek nije religiozan, postoje razlozi za to, ali ne na temelju uvjerenja kako Boga nema jer ga nema u materiji. slijedom toga proizlazi da bi se oni koji vjeruju mogu također s time složiti. inače vjera ne bi bila potrebna. Kršćani vjeruju pored materijalnih istina i u one duhovne, a one međusobno nisu isključive, već se nadopunjuju isto kao i odnos znanosti i vjere. Vjera je stvar Božje objave kroz Pismo i stvar dubukog uvjerenja u savjesti da Bog postoji i djeluje u čovjekovom životu.

Komentari su zatvoreni.