Pet točki kalvinizma


O povijesnom i teološkom pogledu na ovo pitanje pročitajte na hrvatskomu putem ove poveznice u članku:

Pet točki kalvinizma.


Pet točki kalvinizma

(skr. eng. TULIP – hrv. tulipan)

 1. Potpuna grješnost (engl. Total Depravity)

Zbog grješnosti čovjek nije u stanju vjerovati evanđelju svojim snagama. Grješnik je mrtav, slijep i gluh na Božje stvari, njegovo je srce nepostojano i potpuno pokvareno. Njegova volja nije slobodna, vezana je zlom, on neće – doista ne može – izabrati dobro već bira zlo. Prema tome treba mnogo više od pomoći Duha kako bi se grješnika dovelo Kristu – potrebna je duhovna obnova, kojom Duh Sveti grješnika oživljava i daje mu novu prirodu.

Čovjek ne može sam pridonijeti spasenju nego je spasenje Božji dar – Božji dar grješniku, ne dar grješnika Bogu.

Izvori za biblijsko proučavanje: Postanak 2, 15 ‒ 17; Rimljanima 5, 12; Psalam 51, 5; 1. Korinćanima 2, 14; Rimljanima 3, 10 ‒ 18; Jeremia 17, 9; Ivan 6, 44; Efežanima 2, 1 ‒ 10.

 1. Bezuvjetan izbor (engl. Unconditional Election)

Bog je izabrao pojedince za spasenje prije postanka svijeta isključivo svojom suverenom voljom. Njegov izbor pojedinih grješnika nije bio utemeljen na bilo kakvoj poslušnosti ili djelu kao što su vjera, pokajanje ili tomu slično. Naprotiv, Bog daje vjeru i pokajanje svakomu pojedincu kojega je izabrao. Vjera i pokajanje su rezultat, a ne uzrok Božjeg izbora. Izbor stoga nije utvrđen ili uvjetovan bilo kakvom čovjekovom kvalitetom. One koje je Bog izabrao dovodi putem snage Duha Svetoga do spremnosti prihvaćanja Krista.

Božji izbor grješnika, a ne grješnikov izbor Krista, je konačni uzrok spasenja.

Izvori za biblijsko proučavanje: Rimljanima 9, 10 ‒ 21; Efežanima 1, 4 ‒ 11; Efežanima 2, 4 ‒ 10; Rimljanima 8, 29 ‒ 30; Djela apostolska 11, 18; Djela apostolska 13, 48.


 1. Ograničeno otkupljenje (engl. Limited Atonement)

Kristov otkupiteljsko djelo bilo je namijenjeno zaštiti izabranih te jedini siguran spas za njih. Njegova je smrt bila zamjena za kaznu koju bi morali podnijeti grješnici koji su izabrani. Osim otkupljenje grijeha svojega naroda, Kristovo je otkupljenje osiguralo sve potrebno za njihovo spasenje, uključujući i vjeru koja ih je ujedinila u Njemu, i za Njega.

Duh Sveti nepogrješivo potvrđuje dar vjere za sve one za koje je Krist umro. Time se jamči njihovo spasenje.

Izvori za biblijsko proučavanje: Matej 1, 21; Rimljanima 5, 12 ‒ 21; Rimljanima 3, 21 ‒ 26; Efežanima 2, 8 ‒ 10; Tit 3, 5 ‒ 6; Filipljanima 1, 6; Ivan 10, 11 ‒ 30; Ivan 17, 6 ‒ 12; Rimljanima 8, 28 ‒ 30; Ivan 6, 44; Djela apostolska 20, 28.

 1. Neodoljiva milost (engl. Irresistible Grace)

Pored općeg poziva koji je upućen svima koji čuju Evanđelje, Duh Sveti djeluje tako da daje poseban unutarnji poziv koji neizbježno dovodi do spasenja onih koji su odabrani. Vanjski poziv, koji je dan svima bez iznimke, može biti, i često je odbijen, dok poseban – unutarnji poziv, koji se daje samo izabranima, ne može biti odbijen, nego uvijek rezultira obraćenjem. Pomoću ovog posebnog poziva Duh Sveti neodoljivo privlači grješnike Kristu. On nije ograničen čovjekovom voljom, niti ovisi o čovjekovoj suradnji. Duh milostivo potiče grješnika na suradnju, vjerovanje, pokajanje, slobodno i dobrovoljno predavanje Kristu.

Božja milost je neodoljiva, i nikada ne promaši u pridobivanju za spasenje onih na koje se odnosi.

Izvori za biblijsko proučavanje: Ivan 3, 16; Matej 22, 14; Djela apostolska 17, 29 ‒ 31; 23, Matej 37 ‒ 39; Ivan 6, 44; Rimljanima 8, 28 ‒ 30, Ivan 1, 12 ‒ 13, Ivan 3, 1 ‒ 8; Efežanima 2, 8 ‒ 10.

 1. Očuvanje svetih (engl. Perseverance of the Saints)

Svi koji su izabrani od Boga, po Kristu otkupljeni, i koji imaju vjeru po Duhu Svetomu ‒ vječno su spašeni. Oni su očuvani u vjeri po snazi Svemogućeg Boga i tako će biti sačuvani do kraja.

Izvori za biblijsko proučavanje: Ivan 3, 16; Ivan 6, 35 ‒ 40; Ivan 6, 44; Filipljanima 1, 6; Filipljanima 2, 12 ‒ 13; Judina 24 ‒ 25; Efežanima 1, 13 ‒ 14; Rimljanima 8, 28 ‒ 30; Rimljanima 8, 35 ‒ 39.

Autori: David N. Steele & Curtis C. Thomas

Izvor: monergism.com

O povijesnom i teološkom pogledu na ovo pitanje pročitajte na hrvatskomu putem ove poveznice u članku:

Pet točki kalvinizma.

7 misli o “Pet točki kalvinizma

 1. Dane

  5 točaka kalvinizma je važan teološki okvir za cijelo kršćanstvo. To su vjerovanja koja potvrđuje Sveto Pismo. Bog jest suveren u pitanju spasenja. Inače, ne bi bio Bog.

 2. sinoptik

  Nismo niti svjesni koliku “privilegiju” imamo Božjom milošću! Pod privilegijom, podrazumijevam to, da neće samo Božji izabrani narod baštiniti KRALJEVSTVO BOŽJE. Trojedini Bog milošću, snagom Duha te verom u Isusa Krista, omogućuje i nama. Prihvatimo tu veliku ljubav. Jer vječni život, bez boli, suza ne nudi nitko, samo suveren Bog.MIR.

 3. Anonimno

  Previše težak “članak”- nije za široku masu.Po mome ovaj portal bi trebao biti ohrabrenje i poticaj, a ovo je teško razumljivo “običnim ljudima”

 4. kalvin

  Mislim da je ovaj kratki članak odlična podologa za promišljanje Biblije, te izvrstan vodič za osobno proučavanje Biblije.
  Nedostaju samo životni primjeri, ali njih je uvijek teško pronaći.

 5. PrezbiterijanaC

  možda je Anoniman u pravu, naime, možda je članak trebao ići na Reformator

 6. sinoptik

  U samome tekstu, navedeni su izvori za biblijsko proučavanje. Pitanje je, koliko će ljudi razumijeti ponuđene biblijske tekstove? Bez objašnjenja (egzegeza) dosta je teško. Autori teksta, ponudili su nam široki “horizont” za proučavanje Novog zavjeta te Poslanica. Tko je stavio tekst na Info vjerojatno je to mogao malo peoblikovati (pojednostavniti) da bi i vjernim čitaocima bilo razumljivije.MIR.

 7. INFO Post Autor

  Kako ste mogli zaključiti tekst je prijevod pa se prema tome NE SMIJE prepravljati ili dorađivati nego što preciznije u duhu hrvatskog izričaja načiniti prijevod.
  Tekstove koje objavljujmo namijenjeni su široj čitalačkoj populaciji, tako da svatko može nešto za sebe naći, osim toga ne treba zaboraviti kako je reformacija potaknula čitanje Svetoga pisma pa stoga svi oni koji žele spoznati Boga trebaju proučavati Bibliju, sami ali i u zajednici vjernika tj. Crkvi.

Komentari su zatvoreni.