Tko je kršćanski učenik?

Kriz


Biblija nas podsjeća da su rani sljedbenici Isusa Krista prozvani kršćani, zbog vjerskoga svjedočanstva i navještaja, u Antiohiji (Dj 11, 25). Iako se čini da je ispočetka ovo ime imalo podrugljivo značenje, Kristovi su ga sljedbenici brzo i bez srama usvojili jer ih je povezivalo s Kristom. Ali, kako su Kristovi sljedbenici nazivani prije nego se ime kršćani udomaćilo? Jednostavno su ih nazivali Učenici, i to je bilo najprihvatljivije oslovljavanje.

Ali, tko je učenik? Jezgrovito rečeno: učenik je onaj tko uči. Učenik se predano usmjerava učenju i životu onoga od koga uči. Učenik (eng. disciple), kao i disciplina (hrv. stega) dolazi od lat. »discipulus«, a znači učenik ili đak. Posljedično tomu učiti znači provoditi stegu nad samim sobom. Npr. ako netko želi napredovati u tjelovježbi ili umjetnosti, taj mora provoditi stegu (disciplinu) u svomu životu, te naučiti i slijediti načela i temelje najboljih učitelja u tomu području. Tako je bilo i jeste sa Kristovim učenicima, Isusovim sljedbenicima.

Kada je Isus pozvao svoje prve učenike, jednostavno im je rekao: »Slijedi me!« (čit. Marko 1, 17; 2, 14; Ivan 1, 43.) Učenik je sljedbenik, osoba koja ima povjerenje i vjeruje učitelju te nasljeduje učiteljeve riječi i primjer. Zbog toga, bit učenik znači imati odnos; pristan, poučan, sljedbenički odnos sa učiteljem. Posljedično napisanomu, učenik Isusa Krista je u učeničkom odnosu sa Isusom, te želi nalikovati na Isusa. Drugim riječima: slijedimo Krista kako bi bili kao Krist (čit. 1. Kor 11, 1); jer kao njegovi učenici, Kristu pripadamo. Isusov učenik sigurno posjeduje posebnosti koje proizlaze iz njegova odnosa sa Isusom. Koje su odlike Kristovog učenika? Koje su posebnosti onih koji slijede te su prozvani Kristovim učenicima?

Učenik sluša Isusa

Osoba ne može reći da je učenik ako nije spreman slušati učitelja. Kršćanski učenici slušaju Isusa. Kada Isus govori učenik sluša. Učenik se oslanja na svaku Gospodinovu riječ, kao da su kruh gladnomu ili voda žednomu. Bog je jasno zapovjedio, na Gori preobrazbe, kada je Isus bio sa svojim učenicima: »Ovo je Sin moj ljubljeni… Njega slušajte!« (Mt 17, 5.) Ne možeš biti kršćanin i ne slušati Isusa.

Učenik uči od Isusa

Nije dovoljno samo slušati Isusa. Učenik nije onaj tko sluša, i potom se okreće kao da učiteljeve riječi nemaju utjecaja. Isusov poziv učenicima uključuje – slušanje i učenje. Kada mu dođu poručuje: »Uzmite jaram moj na sebe i naučite od mene jer sam krotka i ponizna srca. I naći ćete spokoj dušama svojim.« (Mt 11, 29.) Učenik uči, a Kristove riječi imaju posebno značenje. Nakon poruke: »Isus reče Dvanaestorici: ‘Zar i vi hoćete otići?’ Odgovori mu nato Šimun Petar: ‘Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Boga živoga.’« (Ivan 6, 67 – 69.) Učiti od Krista, to je učenikova najveća želja. To je temelj onoga što on vjeruje. On radosno prihvaća riječi svoga Učitelja. One su njegovo svakodnevni kruh. Promišlja o njima danju i noću. (čit. Ps 1, 2.)

Učenik se podređuje Isusu

Osoba se ne može zvati Isusovim učenikom ako nije voljna slijediti Njega. Učenik – onaj koji istinski sluša i uči – provodi ono što uči. Učenikovo podređivanje nije stvar izbora. Isus je, temeljem njegova djela, dostojan potpune poslušnosti. Oni koji ga najbolje poznaju svjesni su toga. Kada je u Kani, tijekom vjenčanja, nestalo vina Isusova je majka Marija rekla, glede Isusa, poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite.« (Iv 2, 5.) To je bio odličan savjet. Provođenje je Gospodinova učenja plod istinskog učeništva. Isus je obznanio da oni koji ga vole, kao znak te ljubavi, drže njegove zapovijedi. (čit. Iv 14, 21; 23; 15, 10.)

Neki pokušavaju napraviti razliku između učenika i kršćanina. Ipak, Biblija ne pravi takovu razliku. Prije nego su prozvani kršćani, zvani su učenici. Biti kršćanin znači: vjerovati Kristu; slušati Krista; učiti od Krista; podređivati se Kristu! Posljedično tomu, biti kršćanin znači biti učenik. Tako je bilo na početku, a tako je i danas.

Autor: pt. Anthony Carter

Izvor: tabletalkmagazine.com


Reformatorski slogan