Svijet: Kršćanstvo današnjice

Prema istraživanju religije i stanovništva u više od 232 zemlja svijeta, koje je obavio The Pew Forum on Religion and Public Life krajem 2011. prezentirana je cjelovita slika kršćanske religije današnjeg doba. Ukupan broj kršćana (uključuje sve konfesije i denominacije) je 2 184 060 000 što je 31,7% posto svjetske populacije.

Najveća kršćanska konfesija je rimokatolička (svi redovi, grupe, struje i laički pokreti koje su pokorne rimskom biskupu) koja broji 1 094 610 000 članova ili 15,9% ukupne svjetske populacije. Crkve reformacije (Reformirana, Evangelička, Anglikanska i njima srodne) dakle one koje imaju poveznicu sa reformacijom 16. stoljeća broje 800 640 000 vjernika što je ukupno 11,6%. Pravoslavne Crkve (sve autokefalne i njima srodne) broje 260 380 000 članova što je ukupno 3,8% svjetske populacije. Ovome broju treba dodati i 28 430 000 tzv. ostalih kršćana koje se ne mogu direktno povezati sa nekom od navedenih skupina, što je 0,4% svjetskog pučanstva.

Slika europskog kontinenta je po pitanju religije zanimljiva pa se na statističkom nivou može zaključiti; od ukupne populacije koja živi u Europi 76,2% su kršćanske vjere, odnosno 565 560 000 vjernika. Od tog je broja rimokatolika 35,2% odnosno 261 660 000, Pravoslavne Crkve broje 200 160 000 odnosno 27% populacije, a Crkve reformacije je 13,6% ili 100 640 000 vjernika, ostalih kršćana je 3 100 000 odnosno 0,4%.

Od ukupnog broja stanovnika Sjeverne i Južne Amerike, 804 070 000 građana, 86% su kršćanske religije. Rimokatolika je 520 000 000 odnosno 55,6%,  Crkve reformacije i njima srodne broje 263 470 000 vjernika ili 28,2% populacija, a Pravoslavne Crkve imaju 2 630 000 članova odnosno 0,3%. Ostalih je kršćana 17 970 000, odnosno 1,9%.

Valja istaknuti kako kršćanska religija u posljednjih stotinjak godina bilježi porast u afričkim i azijskim zemljama (posebno onima koje ne prakticiraju arapski totalitarizam), u tom je kontekstu zanimljivo uočiti područje subsaharske Afrike i Aziju.

Prema posljednjim istraživanjima, može se zaključiti kako je kršćanska religija najveća sa kontinuiranim porastom vjernika. Njezine su posebnosti različitost kršćanskih tradicija što ju čini atraktivnom, prožeta je duhovnom istinom i silom te porukom koju je Isus donosio i svijetom pronosio: “Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!” Mk 1, 15.

© reformacija.net