Smisao vjere za današnje vrijeme

“A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo. Zbog nje stari primiše svjedočanstvo. Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.”Heb 11,1-4

Poslanica Hebrejima je zanimljivo štivo Svetoga pisma. Mnogi bibličari drže ju za propovijed koja je napisana, i upućena vjernicima koji su se obraćali na kršćansku vjeru, a dolazili iz judaizma.

Značajna je zato što odgovara na mnoga pitanja koja su povezana sa starozavjetnim sustavom bogoštovlja te pravi poveznice sa novozavjetnim naukom. Više je tema koje se obrađuju u trinaest poglavlja. Jedna je centralna te predstavlja poveznicu oba zavjeta, te je vrlo aktualna i za današnje vrijeme. To je pitanje vjere. Što je vjera te koji su njezini primjeri.

Među kritičarima često se puta može čuti kako vjera nije relevantna jer nije znanstveno utemeljena i da se ne može dokazati. Pri tomu se zaboravljaju kako se mnogi znanstveni stavovi temelje na hipotezama, a to je slično što i vjera. Ako bi se statistika primijenila na vjeru, onda bi mogli jednostavno dokazati kako činjenice i brojke vjernika govore u prilog vjeri i potvrđuju da ima Boga. Ipak je potrebno naglasiti kako vjera o kojoj govorimo nije u materijalno i prolazno nego u duhovno i vječno. U tom smislu jedanesto poglavlje predstavlja značajan dio poslanice. U njemu se daje biblijska definicija vjere, a taj se pojam u različitim izvedenicama pojavljuje više od dvadeset puta u poglavlju. Na temelju primjera Svetoga pisama kao što su: Abel, Abraham, Izak, Mojsije, Rahaba, Gideon, Barak, Samson i mnogi drugi pojašnjava se i daje uporište za temeljnu biblijsku tezu o tomu što je to vjera.

Vjera je nada i osvjedočenje za duhovne stvarnosti koje se ne vide, i za koje se traži materijalni dokazi. Tu polazimo od jednostavne činjenice. Velika većina ljudi, bez obzira kako žive što nije nebitan detalj ali ne za ovo o čemu sada govorimo, ima vjeru u nadnaravno. Tako je od početka ljudske civilizacije, a tako je i danas. Među njima su mnoge učene glave i znanstvenici, ali i obični ljudi. Svaki na svomu nivou promišlja nadnaravno. Stoga možemo zaključiti kako je vjera jedna od važnih sastavnica čovjekova bića. Promišljanje je nadnaravnog i povjerenje u Boga ono što prati čovjeka od kada je postao svjestan sebe.

Materijalno se u biblijskoj objavi ne odbacuje, ali se jasno poručuje kako ne daje smisao za život i ne može duhovno ispuniti čovjeka. Vjera u Boga daje cjelovitost čovjeku i pomaže otkrivanje duhovne dimenzije života. Dakle; kada se prihvaća i vjeruje postojanje Boga kojega se ne može vidjeti ili opipati, kada se stavlja povjerenje i nada u Boga koji je Duh; Stvoritelj svega, te iznad svega, očituje se vjera. Vjera jeste veliki i snažni motor duha, duboka dimenzija duha koja daje nadu, smisao, svrhu te poticaj za život. Zato je aktualna za današnje vrijeme.

©  reformacija.net

8 misli o “Smisao vjere za današnje vrijeme

 1. sinoptik

  Bog stvori čovjeka na sliku Svoju! Bog je Otac, Sin i Duh Sveti! Dali je Bog Duh? Postavlja se pitanje: Dali je Bog stvorio ljude na svoju Duhovnu sliku? Naš Gospodin Isus Krist, kada se pojavio učenicima, unatoč zaključanim vratima, jeo ribu, fizički se mogao dotaknuti- dali je bio Duh?!
  Mojsije je govorio sa Bogom licem u lice, dali je Bog Duh?

  1. kalvini Post Autor

   “Gospodin je Duh, a gdje je Duh Gospodnji, ondje je sloboda!” II. Kor 3,17. Bog je DUH, hoće se reći nije ograničen ničime i nije materijalan. Ali to što je zapravo Bog na to pitanje nitko ne može dati odgovor jer: “Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.” 1. Kor 13, 9-10.

 2. sinoptik

  Gospodin odvrati Mojsiju: ” I tu molbu, što si je izrekao, ispunit ću. Jer ti si našao milost u mojim očima i znam te po imenu.”
  Tad on zamoli: “Daj mi da ugledam tvoju slavu!” Odgovori Gospodin:” Učinit ću da prođe sva moja slava ispred tvojih očiju i proglasit ću pred tobom ime Gospodnje. Bit ću milostiv komu huću da budem milostiv, i smilovat ću se komu hoću da se smilujem.” On nastavi dalje:” Moje lice ne možeš ugledati. Nijedan me čovjek ne može vidjeti i ostati živ.” Dalje reče Gospodin:”Evo, kod mene ima mjesta! Ovdje bi mogao stati na stijenu. Kad onda bude prolazila moja slava, stavit ću te u šupljinu stijene, i zaklonit ću te svojom rukom, dok ne prođem. Kad zatim odmaknem svoju ruku, vidjet ćeš me otraga. Ali moje lice ne smije nitko gledati.”

  Izl. 33. 17-23

 3. Anonimno

  “A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu. 22 Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova. 23 Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac. 24 Bog je DUH i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.” Iv 4,21-24

 4. Dane

  Poslanica Hebrejima je važna jer nam govori kako je Isus Krist jednom žrtvovan za nas te je jedini posrednik između čovjeka i Boga.

 5. Dane

  Mnogi znanstveni stavovi se temelje na hipotezama, a mnogi su dokazani. Primjerice teorija evolucije, kao i mnoge druge. Vjera i znanost nisu u suprotnosti, već se međusobno nadopunjuju, kako kod pitanja stvaranja svijeta, tako i kod drugih pitanja.

 6. sinoptik

  U godini smrti kralja Uzije vidjeh Svemogućega gdje sjedi na visoku i uzvišenu prijestolju… Tada ja povikah:”Jao meni! ja sam izgubljen, jer sam čovjek nečistih usana i živim s narodom nečistih usana. I ugledah kralja, Gospodina nad vojskama, vlastitim očima!” Iz 6, 1,5.

Komentari su zatvoreni.