Anglikanci dobivaju biskupice

Žena do Isusa

Crkva Engleske, na Općoj sinodi 17. studenog 2014, odlučila je nastaviti daljnju afirmaciju žena u Crkvi, i dopustila posvećenje žena za biskupsku službu u toj Crkvi. Odluka stupa na snagu danom donošenja, a počinje se provoditi od 2015.

Kako bi umirili one koji ne dijele stajalište biti će imenovan još jedan konzervativan biskup, koji ne podržava posvećenje žena za biskupice. Biskupi su se obvezali na posebnu pastoralnu skrb konzervativnih i tradicionalnih vjernika unutar Crkve.

Crkva je započela afirmaciju žena u pastoralnoj službi 1978.g. Godine 1987. ordinirana je prva đakonica, 1992. dopuštaju ordinaciju žena za svećeničku službu, a 1994. je ordinirano 1500 đakonica za svećenice. Godine 2012. sa šest glasova laika odbijen je prijedlog koji je ove godine usvojen većinom glasova klerika i laika koji su članovi Sinode.

Crkva Engleske ima više od 20 milijuna vjernika, 19 504 svećenika (2009.), više od 4700 škola u vlasništvu, vode skrb o više od 400 000 djece, sa 116 000 volontera i 4700 uposlenika.

Na svjetskoj razini je oko 80 milijuna anglikanaca, a Crkva Engleske jedna je od njih.

© reformacija.net