Predestinacija ili izbor Božji

Često se kalvinizmu pripisuje fatalistički pristup spasenju. Kalvinski su ali i svi istinski reformatori naučavali nauk Svetoga pisma, stoga oni koji napadaju kalvinski nauk napadaju Boga te zavode priproste na put propasti. U nastavku iz Vjeroispovijedi (II HV X) iznosimo dio nauka po pitanju predestinacije ili predodređenja.

«Bog je u vječnosti; slobodno; iz čiste milosti; bez čovjekove zasluge; predodredio ili izabrao svete koje će spasiti u Kristu, kao što je apostol poučio, “On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta” Ef 1,4 i opet, “koji nas je spasio i pozvao svetim zvanjem ne po našim djelima, već po vlastitoj odluci i milosti koja nam je od vječnosti dana u Kristu Isusu, a koja se sada objavila dolaskom našega Spasitelja Krista Isusa” 2 Tim 1,9-10.

Stoga nas je Bog izabrao bez ikakvih naših zasluga, ne izravno, nego po Kristu i zbog Njega, da bi oni koji su sada vjerom ucijepljeni u Krista bili isto tako izabrani. Oni izvan Njega su odbačeni prema riječima apostola: “Sami sebe istražite! Ili ne poznajete sebe – ta Krist je u vama. Ako ne, pokazujete se nevaljanima.” 2 Kor 13,5. Sveti su od Boga izabrani u Kristu za određenu svrhu o čemu objašnjava apostol kada poručuje: “Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu Slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome u kome, njegovom krvlju, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa po bogatstvu njegove milosti..” Ef 1,4-7.

Premda Bog poznaje svoje i ponekad se govori o malom broji izabranih, moramo imati dobru nadu za sve ljude, i nikoga brzopleto smatrati odbačenim. Jer Pavao piše Filipljanima, “Zahvaljujem Bogu svome kad god vas se sjetim”, ovdje govori o cijeloj crkvi u Filipima, “zbog vašeg udjela u širenju Radosne vijesti od prvoga dana do sada. Siguran sam da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do dana Krista Isusa. I pravedno je da ove osjećaje gajim prema svima vama.” Fil 1,3-7.

Kada su ljudi upitali Gospodina hoće li samo nekolicina biti spašena, nije im odgovorio da će samo nekoliko ili mnogo biti spašenih ili osuđenih, nego je radije upozorio svakoga čovjeka: “trudite se da uđete na uska vrata” Lk 13,24, kao da im je htio poručiti: nije na vama da ste tako znatiželjni, po ovim pitanjima, nego se radije trudite ući u nebo kroz pravi put.

© reformacija.net