Isus Krist: Kruh života

“Zaista, zaista, kažem vam: “Tko vjeruje u mene, ima život vječni.  Ja sam kruh života. Oci su vaši jeli manu u pustinji, i pomriješe. Ovo je kruh, koji silazi s neba, da tko jede od njega, ne umre. Ja sam kruh živi, koji siđoh s neba. Tko jede od ovoga kruha, živjet će dovijeka. Kruh, koji ću ja dati, tijelo je moje za život svijeta.”  Iv 6, 47-51

Bog je stvorio čovjeka na svoju sliku i udahnuo mu Duh Svoj. Iako je duša nevidljiva, poput vjetra, te nitko ne zna odakle dolazi i kamo ide, ipak je prekrasna zagonetna moć i u njoj je skrivena Božja stvaralačka snaga, volja i ljudsko dostojanstvo.

Po Duhu smo postali stvarni ljudi, i naše znanje je u njemu određeno. Da bi to sve mogli ispuniti, Bog  daje kruh koji osigurava život, daje snagu te omogućava potpuni razvoj. Gospodin bi volio, kada bi duša ostala zdrava, kako bi mogli ostvariti već unaprijed određeno znanje i svoje poslanje.

Ljudima je potreban kruh. Teško je živjeti bez kruha, koji simbolizira Riječ Božju. Gospodin po Božanskoj nakani i voljom u pisanom obliku poručuje, što želi od nas i kakve nam zadatke povjerava. Govori o Očinskoj ljubavi prema nama, te nas podsjeća što je sve učinio kako bi spasio našu dušu.

U Evanđelju po Ivanu, u 6, čitamo Isusove riječi: „ Ja sam kruh života. Ja sam kruh živi koji siđoh s neba. Tko jede od ovog kruha, živjet će dovijeka.“

Ipak, toliko ljudi na ovome svijetu s lažnim kruhom hrane svoje duše. Mnogima je dovoljno samo to, da se mogu zabavljati sa svim čarima svijeta, kojima toliko teško odolijevaju. Nekima je opet bitno bogatstvo, kako bi sebi osigurali lažnu sigurnost i svu ljepotu življenja  na ovome svijetu.  To ih neće samo po sebi otkinuti od Gospodina, međutim problem je u tomu što pored svega toga ne traže kruh života, koji osigurava vječni život!

Ne brinu se što ih životna uživanja ne vode prema gore, već mnoge guraju u grijeh. Ne žele upoznati Gospodina. Ne žele prepoznati Njegovu neizmjernu i beskrajnu ljubav. Mnogi ne žele primijetiti iz koliko ih je nevolja, neprilika i opasnosti Gospodin oslobodio, a ne traži ništa samo to da cijelim bićem budemo Njegovi.

Kako bi bilo dobro, kada bi primijetili koliko puno „postavljenih stolova“ na ovome svijetu, čeka naše duše. Tako bi bilo dobro kada bi razumjeli i shvatili mi možemo hraniti svoju dušu sa različitom hranom, ali neophodno svakodnevna hrana koja je prijeko potrebna je Riječ Božja.

Vrijednost našeg duha je u Kristu i zdravlje naše duše je u Njemu. Ni kruh duše nije ništa drugo, već On sam. Isus Krist, daje nam sebe i svoju Svetu Riječ, a daje nam sebe, kao dragocjenu duhovnu hranu, svima nama. Neka nam Gospodin podari svjetlost, kako bi shvatili koji nas kruh vodi ka vječnom životu.

Molitva: Zahvaljujemo Ti se Gospodine, da si svoje vječno učenje učinio kruhom naših duša. Jačaj po njemu naše duše a naše živote učini dragim Tebi. Osvijetli, pokaži slabosti naše i otkri pred nama bogatstvo Tvoga milosrđa. Pomogni nam, da cijelo naše srce i cijeli naš život Tebi posvetimo, te da nad nama zablista svijetlo tvoje beskrajne milosti. Amen!  (L.A.)

©  reformacija.net

2 misli o “Isus Krist: Kruh života

Komentari su zatvoreni.